Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Web Tasarımı Ve Web Programlama Megep Modülleri

Web Tasarımı Ve Web Programlama Megep Modülleri

Web Tasarımı Ve Web Programlama Megep Modülleri

Bilişim Teknolojileri Web Tasarımı Ve Web Programlama Megep Modülleri Görüntüle, İndir. Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Teknolojileri Alanı Mesleki Gelişim Modülleri Web Tasarımı Ve Programlama Modülleri.

Web Tasarımı Ve Web Programlama Megep Modülleri

Modül Adı Betik Dili (Javascript)
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Betik Dili Yardımıyla Web Siteleri İçin Script Oluşturabilecek Yeterliliklerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Betik Dili Yardımıyla Web Siteleri İçinde Kullanılacak Scriptleri Oluşturabileceksiniz.

Amaçlar
1. Değişkenleri Ve Mantıksal İşlem Operatörlerini Kullanabileceksiniz.
2. Akış Kontrol, Dizi Ve Fonksiyon Yapılarını Kullanabileceksiniz.
3. İhtiyaca Uygun Script Komutlarını Kullanabileceksiniz.
4. Olay Ve Nesne İşlemlerini Yapabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Programlama Yazılımı Kullanarak .Net Ortamında Etkileşimli Web Uygulamalarda Temel İşlemlerin Kullanımı İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Öğrenci Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Programlama Dilinin Temel Komutları İle Web Sayfası Hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Bir Web Sayfası Üzerinde İşlemler Yapabilecek Ve Hata Denetimini Kullanabileceksiniz.
2. Doğrulama Kontrollerini Kullanabileceksiniz.
3. Web Kullanıcı Kontrolleri Oluşturabilecek Ve Bunları Başka Sayfalara Ekleyebileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Programlama Yazılımı Kullanarak .Net Ortamında Etkileşimli Web Uygulamalarının Oluşturulması Temel Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Öğrenci Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında, Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Gerekli Olan Yazılımların Kurulumunu Yapabilecektir.

Amaçlar
1. .Net Platformlar İçin Gerekli Olan Yazılımı Kurabilecek Ve Arayüzü Etkin Bir Şekilde Kullanabilecektir.
2. .Net Platformları İçin Gerekli Olan Yazılımda Web Sitesi İçin Temel İşlemleri Yapabilecektir.
3. Bir Web Sayfasını İzleyerek Web Sunucu Denetimlerini Sınıflandırabilecektir.
4. Uygulama Dosyalarını İhtiyaca Göre Düzenleyebilecektir.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Etkileşimli Web Uygulamalarında Veri Tabanı İşlemleri
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Programlama Yazılımı Kullanarak .Net Ortamında Etkileşimli Web Uygulamalarında Veri Tabanı İşlemleri İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Veri Tabanı İşlemlerini Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Web Site İçin Gerekli Veri Tabanını Oluşturabilecek Ve Bağlantı Kurabileceksiniz.
2. Veri Tabanı Üzerinde İşlemler Yapabileceksiniz.
3. Veri Tabanında Kayıtlı Bilgileri Listeleyebilecek Ve Bu Listeler Üzerinde İşlemler Yapabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Programlama Yazılımı Kullanarak .Net Ortamında Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Web Form Uygulamaları Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Ana Sayfa Oluşturabilecek Ve Diğer Sayfalar İle Bağlantı Kurabileceksiniz.
2. Stil Sayfaları Oluşturabilecek Ve Web Sayfalarını Bu Dosya Üzerinden Biçimlendirebileceksiniz.
3. Web Site İçin Tema Oluşturabilecek Ve Siteye Uygulayabileceksiniz.
4. Site Haritası Ve Web Sayfalarına Menü Ekleyerek Site Kullanımını Kolaylaştırabileceksiniz.
5. Site Ve Web Sayfaları Üzerinde Durum Yönetimi Sağlayabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Html İle Basit Web İşlemleri
Süre: 40/24
Modülün Tanımı: Bu Modül, Html Kodlarını Kullanarak Basit Web İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Html Kodları İle Basit Web İşlemlerini Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. İnternetle İlgili Temel Araçları Kullanabileceksiniz.
2. Html Dili Temel Etiketlerini Kullanabileceksiniz.
3. Html Dili Metin Biçimlendirme Etiketlerini Kullanabileceksiniz.
4. Html Etiketleri İle Bağlantılar Oluşturabileceksiniz.
5. Html Etiketleri İle Tablolar Oluşturabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Html Gelişmiş Web İşlemleri
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül Öğrencinin, Gerekli Ortam Sağlandığında, Html Kodlarını Kullanarak Web Sayfaları İçin Gelişmiş Araçlar Oluşturabileceği Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Html Kodları İle Gelişmiş Web İşlemlerini Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Formlar Oluşturabileceksiniz.
2. Çerçeveler Oluşturabileceksiniz.
3. Stil Şablonları Oluşturabileceksiniz.
4. 4. Web Sayfaları İçin Çoklu Ortam Araçları Ekleyebileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Stil Şablonu (CSS)
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, CSS Kodları Kullanarak İçeriği Biçimlendirebilme Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Stil Şablonu (CSS) Yapılandırmasını Gerçekleştirebileceksiniz.

Amaçlar
1. CSS Yapıları Oluşturabileceksiniz.
2. CSS Özelliklerini Kullanarak Görsel Sayfalar Oluşturabileceksiniz.
3. CSS Menüleri Oluşturarak Sayfa İçinde Kullanabileceksiniz.
4. Tarayıcı Sorunlarını Tanıyacak Ve Bu Sorunlar İçin Çözümler Üretebileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Tasarımın Temel İlkeleri
Süre: 40/8
Modülün Tanımı: Öğrencinin Web Sitesi Taslağı Oluşturmak İçin Gerekli Web Sitesi Analizi Yapma Alışkanlığı Ve Tasarım İlkelerinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modülle Gerekli Ortam Sağlandığında Web Projesinin Analizini Gerçekleştirerek Tasarım İlkelerine Uygun Hazırlıkları Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Web Tasarımında Temel İlkeleri Uygulayabileceksiniz.
2. Web Sitesi Taslağı Oluşturabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Web Tasarım Editörü İle Veri Tabanı İşlemleri
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Web Tasarım Editöründe Veri Tabanı İşlemleri İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Öğrenci Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Web Tasarım Editörü İle Veri Tabanı İşlemlerini Gerçekleştirebilecektir.

Amaçlar
1. Temel Veri Tabanı Düzenlemelerini Yapabilecektir.
2. Detay Sayfalar İçin Düzenlemeler Yapabilecektir.
3. Arama Arayüzleri Oluşturabilecektir.
4. Veri Tabanı Kayıt İşlemlerini Gerçekleştirebilecektir.
5. Kullanıcı Girişi İçin Şifreli Sayfalar Oluşturabilecektir.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül Web Tasarım Editörü İle Sayfa İçerisindeki CSS Ve Spry Nesneleri Düzenleyip Web Sitesini İnternet Ortamında Kullanımının Ve Beceri Kazandıran Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Öğrenci Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Web Tasarım Editörü İle Sayfa İçerisindeki CSS Ve Spry Nesneleri Düzenleyip Web Sitesini İnternet Ortamında Yayınlayabileceksiniz.

Amaçlar
1. CSS Dosyaları Düzenlemek Ve Sayfamıza Javascript Kodları Ekleyebileceksiniz.
2. SPRY Nesneler Kullanabileceksiniz.
3. Form Nesneleri Kullanabileceksiniz.
4. Web Sitesini Yönetmek Ve İnternette Yayınlayabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Web Tasarım Editörüne Giriş
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Web Tasarım Editörü İle Web Sayfası Hazırlama Temel İşlemlerinin (Editör Elemanlarının Kullanımı, Metin Ve Nesne Düzenleme) Öğretildiği Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında, Web Tasarım Editörü İle Temel Metin Ve Nesne Düzenleme İşlemlerini Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Web Projesi İçin Temel Tanımlama İşlemlerini Yapabileceksiniz.
2. Metin İşlemlerini Yapabileceksiniz.
3. Tablo İşlemlerini Yapabileceksiniz.
4. Resim Düzenlemelerini Gerçekleştirebileceksiniz.
5. Çoklu Ortam Düzenlemelerini Yapabileceksiniz.
6. Bağlantılar Oluşturabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ