Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri

Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri

Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri

Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri Nasıl Yapılır? Denklik Yolu İle Ustalık Belgesini Kimler Alabilir. Denklik Yolu İle Sınavla Yada Doğrudan Ustalık Belgesi Alma Koşulları, Başvuru Formu, Başvuruda Gerekli Belgeler.

Ustalık Belgesi Türkiye Genelindeki Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilmektedir. Sınavla Ustalık Belgesi Almak İçin Ek-1 Başvuru Formu İle, Doğrudan Belge Almak İçin Ek-4 Başvuru Belgesi İle Başvurulur.

Denklik Yolu İle Sınavla Ustalık Belgesini Aşağıdaki Şartları Taşıyanlar Alabilir

Başvuru Tarihinde 22 Yaşını Tamamlamış Olanlar

En Az İlköğretim Mezunu Yada Ortaokul / İmamhatip Ortaokulunu Bitirmiş Olmak.
1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.
1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmeden Ayrılmış Olup İkinci Kademe Okur-Yazarlık Belgesi Olanların Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıt Yaptırmaları Şartıyla Başvuruları Kabul Edilir.

Mesleğinde 18 Yaşından Sonra 5 Yıl Çalışmış Olanlardan Kalfalık Belgesi Olmayanlar Kalfalık Sınavına Katılır, Sınavda Başarılı Olup Kalfalık Belgesi Alma Hakkı Kazananlar Bir Sonraki Dönemde Yapılacak Ustalık Sınavına Katılabilir. Kalfalık Belgesi Sahibi Olanlar Ustalık Sınavına Alınırlar. Mesleğinde Çalışmışlığını SGK Ve BAĞKUR Hizmet Belgeleri İle Belgelemek Gereklidir.

Mesleğinde Dördüncü Seviye Kurs Bitirme Belgesi Sahibi Olanlar. Kurs Bitirme Belgeleri Her 160 Saatlik Süresi 1 Aylık Çalışma Süresi Olarak Hesaplanarak Ustalık İçin Gerekli Olan 5 Yıllık Süreden Düşülür. Kurs Belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Olmalı, Belge Üzerinde Kurs Süresi Yazmalıdır.

Mesleğinde Ustalık Belgesi Sahibi Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Belge Almak İçin Sınava Katılabilir.

Öğrenim Süresi 3 Yıl Olan Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Ustalık Belgesi Alabilmek İçin Sadece Meslekleri İle İlgili Beceri Sınavına Girerler.

Üç Yıllık Meslek Liselerinden 1986 – 1987 Eğitim Öğretim Dönemi Sonrası Mezun Olanlar Sınavla Belge Alabilir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Belgesi Sahipleri Ustalık Sınavına Katılabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK Sahibi Olanlar Kalfalık İle Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarını MYK Belgesinin İçerdiğin Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Sadece Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık Ve Ustalık Sınavına Alınırlar.

1985-1986 Eğitim Öğretim Yılından Sonra 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlar Beceri Sınavı İle Belge Alabilir.

Daha Önce Çırak Öğrenci Olarak Eğitim Gören Ve Kalfalık Belgesi Alanlar, Gördükleri Eğitim Süresine İlave Olarak 5 Yıl Çalışma Süresi Belgelendirmeleri Halinde Ustalık Sınavlarına Girebilirler.

Sınavla Denklik Yolu İle Ustalık Belgesi Başvuru Belgeleri

Kimlik Aslı Ve Fotokopisi
Öğrenim Belgesinin Aslı Veya Onaylı Örneği Ve 1 Adet Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
Hangi Maddeye Göre Denklik İşlemi Yapılacaksa Aşağıdaki Belgelerle Başvurulur
BAĞKUR Hizmet Belgeleri Ve Vergi Dairesinden Onaylı Örneği (Hizmet Belgelerinin Süreleri Arasında Fark Bulunması Durumunda BAĞKUR Hizmet Belgesi Dikkate Alınır)
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Hizmet Belgeleri (Primi Dökümü, 1. Aylık Döküm, 2. İş Yeri Unvan Listesi Dökümü)
Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Aslı Ve Fotokopisi
Mesleğinde Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Belgelerin Aslı Ve Fotokopisi
Yurt Dışından Alınan Belgelerin Onaylı Ve Tercümesinin Aslı
Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK Aslı İle Fotokopisi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimini Tamamlama Belgesi
Ek-1 Başvuru Formu
Belge Asılları Kontrol Edilip Geri Verilir.

Denklik Yolu İle Doğrudan Ustalık Belgesini Kimler Alabilir

1985-1986 Yılının Sonuna Kadar Meslek Liselerinden Mezun Olanlar Mesleklerinde Doğrudan Ustalık Belgesi Alabilir.

3 Yıllık Meslek Lisesi Mezunu Olup (Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumu) Alanlarında Olgunlaşma Enstitülerinin 2 Yıllık Kurs Programlarından Belge Alanlar, Aldıkları Kurs Belgesi İle Doğrudan Başvurabilir.

1985-1986 Eğitim Öğretim Yılı Sonuna Kadar 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlar İle Elektrik Tesisatçılığı Birinci Sınıf Yetki Belgesi Sahipleri Doğrudan Belge Alabilir.

Üçüncü Sınıf Elektik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlar, Doğrudan Belge Alabilir.

Yurt Dışındaki Mesleki Eğitim Kurumlarından Kalfalık Yada Ustalık Yada Benzer Belge Sahipleri Veya Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlara Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi Veya Bunlara Eşdeğer Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilir.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-I Kapsamında Bakan Onayı İle Yapılan Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sınavlarında Verilen Belge Sahipleri.

Doğrudan Ustalık Belgesi Başvuru Belgeleri
Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
Öğrenim Belgesi Aslı Ve Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
Başvuruya Esas Belgenin Aslı Ve Fotokopisi
Meslek Odaları Tarafından Verilen Belgenin İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Verildiğine Dair Resmi Yazı
Ek-4 Başvuru Formu
Belgelerin Aslı Kontrol Edildikten Sonra Geri Verilir.

Ustalık Başvuruları Değerlendirme Esasları

• Farklı Zamanlarda Mesleklerinde Yapılan Çalışmalara Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gün Sayıları Toplanarak Değerlendirilir
• Değerlendirmede Her 30 Gün Bir Aylık Çalışma Olarak Kabul Edilir, Ancak Mükerrer Sigorta Primi Yatırılması Durumunda 30 Günü Aşan Primler Dikkate Alınmaz
• Kamu Kurumlarında Kadrolu Çalışanlardan Hizmet Cetveli İstenir.
• Hizmet Değerlendirmesinde 18 Yaşın Altındaki Hizmetler Göz Önünde Bulundurulmaz,
• Prim Döküm Belgesinde Mesleğin Belgelendirilemediği Durumlarda, Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi Bölümünün İşyeri Tarafından Doldurulup Onaylanması Halinde Beyana Göre İşlem Yapılır.
• Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi İle Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesindeki Hizmet Süresinin Farklı Olması Halinde Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi Dikkate Alınır. Ancak Emekli Olduktan Sonra Kendi Namına İş Yeri Açanların Hizmet Süresi, Vergi Mükellefiyet Belgesine Göre Hesaplanır
• Değerlendirme, Belgelerin Aslı İle Yapılır. Hizmet Belgesinin Aslı Olmak Kaydıyla Öğrenim Belgelerinin Onaylı Örneği Geçerli Kabul Edilir.
• Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Veya Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumlar, İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlarda- Öğrenme Kazanımlarına Dayalı. Programlar, Tamamlayanlara Verilen Belgeler, Yurt Dışından Alman Belgeler, Fiili Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Alınan Mesleki Eğitime İlişkin Belgeler, Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışmışlık Süresinin Hesaplanmasında Değerlendirilir.
• Mesleki Eğitim Veya Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir. Meslek Alan/Dal. İle İlgili Her Tür Mesleki Eğitim Ve Kurs Belgelerinin Süreleri Toplanarak Değerlendirilir. Her 160 Saat Bir Aylık Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilir. Bu Şekilde Hesaplanacak Süre, Ustalık Sınav, Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür
• Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarının Ara Sınıflarından Ayrılanlar İle Kalfalık Belgesini Kanunun 16 ncı Maddesi Hükümlerine Göre Almış Olanların Alanlarında Olmak Kaydıyla, Alan/Dal Eğitimine Devam Ederek Başardıklar, Her Dönem İçin Alt. Ay, Her Sınıf İçin Bir Yıl Ustalık Sınav, Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür
• Fiilî Askerlik Veya Mahkûmiyet Süresi İçinde Yapılan Hizmetler İçin Yazılı Olarak Belgelendirilmesi Gerekir. Bu Durumda Olanlardan Sigorta Prim Belgesi İstenmez.
• Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olan Veya Ara Sınıflarından Ayrılanlar; Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarında, Daha Önce Başarılı Oldukları Derslerden Muaf Tutulur.
• Yurt Dışından Alınan Belgelerin Değerlendirilmesi, Belgenin Aslının O Ülkenin Türkiye’de Bulunan Konsolosluklarınca Veya Geldikleri Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca Tasdik Edilmiş Ve Noter Yeminli Tercüman Tarafından Onaylanmış Türkçe Çevirisi İle Yapılır. Bu Madde Kapsamında Başvuru Yapanlardan Sosyal Güvenlik Prim Dökümü İstenmez.
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının İlgili Alan/Daldan Kalfalık/Ustalık Sınavında Ölçülen Öğrenme Kazanımlarıyla Karşılaştırılmasına İlişkin Tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumu İle Birlikte Hazırlanır.
• Önceden Yapılan Denklik Başvuruları, Başvuru Sahibinin Talebi Halinde, Önceki Başvuruda Verdiği Belgeler Üzerinden Yeniden Değerlendirilir.

Tüm Başvurular İçin Gerekli Ön Şartlar Ve Yeterli Öğrenim Durumu

• Kalfalık/Ustalık Sınav, Başvuru Formu (Ek-1) İle Yapılır. Sınavlara Başvuru Yapabilmek İçin; En Az 22 Yaşın, Bitirmiş, İlköğretim Okulu Mezunu Veya Ortaokulu Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrenimini Tamamlamış Olmak Gerekir.
• 1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.
• 1996-1997 Eğitim Öğretim Yıl. Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmeden Ayrılmış Olup İkinci Kademe Okur-Yazarlık Belgesi Olanların Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıt Yaptırmaları Şartıyla Başvuruları Kabul Edilir.

Başvuru Değerlendirme Süreci
• Değerlendirme, İl Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Komisyonunca Yapılır.
• Yetkili Kurumlar, Sınavların Başlamasına Bir Ay Kalaya Kadar Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurulanı Kabul Eder, Ön Değerlendirme Yaparak (Ek-1) Form İle Eklerini, İki Nüsha Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) Ve Üç Nüsha Başvuru Sonuç Belgesini (Ek-3) Komisyona Gönderir. Başvurusu Uygun Bulunanların Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Komisyon Başkanınca Onaylanır.
• Komisyon Yapılan Başvuruları Sınavların Başlangıcından En Geç Üç Hafta Önce Değerlendirerek Sınavlara Girmeye Hak Kazananları Belirler.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. Erol BURSALI dedi ki:

  El dokumacılığı ustalık belgem var.Yurt dışı çalışma konusunda denklik sorma nasıl yapılır.Bu belgem tekstil teknolojisi bölümünde hangi kategoriye aittir.Saygılarımla.

  1. ülkelere göre farklı şartlar bulunuyor, ülkenin elçilik yada konsolosluklarından yada sitelerinden bilgi almayı deneyin.

 2. Naxife dedi ki:

  Benim kalfalık.ustslık.ve usta öğretici bellgem var nasıl denklik alıp Almanya’ya gidebiliriz

 3. Süleyman Özalp dedi ki:

  Daha önce MYK var bunu la denkllik alabirmiyiz

  1. 3. seviyi ile kalfalık, 4. seviye ve üzeri ile ustalık denklik sınavına katılabilinir.
   Başvuru yapacağı meslek dalı ile ilgili üçüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler, kalfalık (beceri+teorik) sınavlarına alınırlar.
   Başvuru yapacağı meslek dalı ile ilgili dördüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler, ustalık (beceri+teorik) sınavlarına alınırlar.

 4. Abdullah kılıç dedi ki:

  Uygulamalı sınavlarda puan verilir mi

  1. Kalfalık ve ustalık sınavlarında; e-sınava giren adaylar daha sonra MTEGM tarafından gerçekleştirilen beceri sınavına girer. Beceri sınavından en az 50 almak şartıyla, e-sınavın % 40’ı ile beceri sınavının % 60’ının toplamı 50 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.

BİR YORUM YAZ