Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Usta Öğreticilik Kursu Başvuru Formu Usta Öğretici Belgesi

Usta Öğreticilik Kursu Başvuru Formu Usta Öğretici Belgesi

Usta Öğreticilik Kursu Başvuru Formu Usta Öğretici Belgesi

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan Usta Öğreticilik Kursu Başvuru Formu, Başvuru İçin Gerekli Belgeler, Usta Öğretici Belgesi Kursu Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları.

Ustalık Belgesi Sahiplerinin Usta Öğretici Belgesi Alabilmek İçin 40 Saat Süreli Usta Öğreticilik Kursunu Başarıyla Tamamlamalıdır. Usta Öğretici Belgesi Sahipleri İşyerlerinde Yanlarında Çırak Öğrenci Çalıştırma, Halk Eğitim Merkezlerinde Alanlarında Açılan Kurslar İçin Başvuru Yapma Hakkına Sahip Olurlar.

Test Usulü Yapılan Sınavda 40 Soru Sorulur, Her Soru 2,5 Puan Değerindedir.

Usta Öğretici Belgesi Başvuruları Mesleki Eğitim Merkezlerine Yıl Boyunca Yapılabilir. Yeterli Talep Oluştuğunda Usta Öğreticilik Kursu Açılır. Kursun Açılması İçin En Az 20 Kişilik Grup Oluşmalıdır.

Usta Öğreticilik Kursu Başvuru Belgeleri
Ustalık Belgesi Aslı İle Fotokopisi
3 Adet Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Diploma Aslı İle Fotokopisi
Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayın)
Belgelerin Aslı Görüldükten Sonra İade Edilir.

Usta Öğretici Belgesi Kursu Konuları

Çıraklık Ve Mesleki Eğitim İlkeleri 4 Saat
Eğitim Psikolojisi 3 Saat
Eğitimde İletişim Ve İletişim Araçları 4 Saat
Meslek Analizi Ve Öğretim Programlarının Hazırlanması 8 Saat
Atölye Ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları 8 Saat
İş Güvenliği 4 Saat
İş Kalitesi Ve Maliyet İlişkileri 4 Saat
Öğrenme Ölçme Ve Değerlendirme 3 Saat
Sınav Değerlendirmesi 2 Saat
Toplam Kurs Süresi 40 Saat

Usta Öğretici Kursu Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları

1) 3308 Sayılı Kanunun Çıkış Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir?
a. İşyeri Sahiplerine Ustalık, Kalfalık Ve Usta Öğretici Belgesi Vermek.
b. Çırak, Kalfa Ve Ustaların Eğitimi İle Okullarda Ve İşletmelerde Yapılacak Mesleki Eğitime İlişkin Esasları Düzenlemek.
c. Çıraklara, İşyerlerinde Öğretilemeyen Pratik Ve Teorik Bilgileri Öğretmek.
d. Hepsi Doğrudur.

2) Çırağın Tanımı Aşağıdakilerden Hangisidir?
a. İşyerinde Ustanın Gözetiminde Çalışan Kişiye Çırak Denir.
b. Bir Mesleğin Gerektirdiği Bilgi, Beceri Ve İş Alışkanlıklarını Kazanmış Bu Meslekle İlgili İş Ve İşlemleri Ustanın Gözetiminde Kabul Edilebilir Standartlarda Yapabilen Kişidir.
c. Sözleşme Esaslarına Göre Bir Meslek Dalında Mesleğin Gerektirdiği Bilgi, Beceri Ve İş Alışkanlıklarını İş İçerisinde Geliştiren Kişilere Çırak Denir.
d. Mesleki Eğitim Merkezine Giden Ve Kişilere Çırak Denir.

3) Çırak Ve Kalfaların Eğitiminden Sorumlu Olan Kişiye Ne Denir?
A) Usta Öğretici B)Eğitici Usta C)Usta D)İşyeri Sahibi

4) Çıraklara Bir Ay Süreli Yıllık İzin Ne Zaman Verilir?
a. Her Zaman
b. Hiçbir Zaman
c. Teorik Eğitim Olduğu Zaman
d. Teorik Eğitim Yapıldığı Zamanlar Dışında

5) Karşılıklı Anlaşarak Sözleşmeyi Fesheden Taraflar Kaç Gün İçerisinde Mesleki Eğitim Merkezi’ ne Yazılı Olarak Bildirmek Zorundadır?
A) 10 Gün B) 3 Gün C) 5 Gün D) 1 Ay

6) Yeni Davranışlar Kazanma Veya Mevcut Davranışları Değiştirme Yada Geliştirmeye Ne Denir?
A) Anlatım B) Öğrenme C) Karşılaştırma D) Soru

7) En İyi Öğrenme Şekli Nasıl Olmalıdır?
A) Tekrarla B) Yaparak Ve Yaşayarak C) Anlatımla D) Soruyla

8) İnsan Ve Hayvan Davranışlarını İnceleyen Bilim Dalı Hangisidir?
A) Psikoloji B) Sosyoloji C) İş Güvenliği D) Ekonomi

9) Bilinmeyen Bir Değeri Kendi Cinsinden Birim Adı Verilen Bir Değerle Mukayese Etme İşlemine De Denir?
A) Öğrenme B) Sınav C) Ölçme D) Tekrar

10) Yapılan Ölçmenin Neticelerinin Yorumlanması İle Bir Sonuca, Hükme, Kıymete Ve Karara Varılmasına Ne Denir?
A) Alıştırma B) Değerlendirme C) İş Güvenliği D) Öğrenme

11) Eğitimde Bilgi Konuları Neyle Ölçülür?
A) Yazılı-Sözlü Sınavla B) İtimatla C) Tekrar D) Hiçbiri

12) İş Ve Mesleklerin Öğretilebilecek Unsurlarını Belirlemek Amacı İle Yapılan Sistemli Öğretim Envanteri Çıkarma İşlemi Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) İş Ve Meslek Analizi B) İstatistik C) Tahlil D) Çırakla İlgilenme

13) Aşağıdakilerden Hangisi Üretim Mesleği Değildir?
A) Mobilyacılık B) Tesviyecilik C) Garsonluk D) Ayakkabıcılık

14) Bir Kişinin Kazanç Sağlamak Amacı İle Yaptığı Çeşitli Seviyede Bilgi Beceri Ve İş Alışkanlığı Gerektiren Faaliyetlerin Hepsi Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Analiz B) Meslek C) Yorulma D) Üretim

15) Meslekler Bölümlere Ayrılırken Aşağıdakilerden Hangisi Dikkate Alınmaz?
a. O Mesleğin Endüstri Ve Hayattaki Bölümü
b. Bölümün Öğretim Muhtevası
c. O Meslekte Yetişen Kişinin İş Bulabilmesi
d. Öğreticinin Yeteneği.

16) Aşağıdakilerden Hangisi İş Alışkanlığı Değildir?
A) Düzenli Çalışma B) Güvenli Çalışma C) Ekonomik Çalışma D) Sigara

17) Aşağıdakilerden Hangisi Usta Öğreticide Olmamalıdır?
a. Mesleği İle İlgili Yeterli Bilgi
b. İşyerinin Kural Ve Kaidelerini Bilmeli
c. Çırakla Senli Benli Olmalı
d. Çırağa İş Disiplini Sağlamalı, Önemini Açıklamalı.

18) Meslek Analizi Yapılırken Yapılacak İlk İş Hangisidir?
a. İş Alışkanlıklarının Analizi Yapılır
b. Meslek Ana Bölümlere Ayrılır.
c. Üniteler İşlemlere Ayrılır.
d. Teknik Bilgiler Analiz Edilir.

19) İşi Meydana Getiren Başlıca Hareketlerin Her Birine Ne Denir?
A) İşlem Basamağı B) İşlem C) Teknik Bilgi D) Analiz

20) Aşağıdakilerden Hangisi Usta Öğreticinin Görevlerinden Değildir?
A) Eğitim B) Ölçme-Değerlendirme C) Organizasyon Ve Yönetim D) Öğrenme

21) Yapma – Söyleme İle Öğrenme Oranı Yüzde Kaçtır?
A) %10 B) %90 C) %20 D) %50

22) Hangisi Beceri Öğretiminde Kullanılan Metotlardan Değildir?
A) Anlatım B) Yazma C) Gösteri D) Soru-Cevap

23) “Çırakların Eğitim Ve Öğretiminde Tek Silahımız …………………….. Olmalıdır.” Cümlesinde Boş Bırakılan Yere Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir?
A) Sevgi Ve İlgi B) Merhamet C) Ceza D) Ödül

24) Öğrenilen Konunun Daha İyi Pekiştirilmesi İçin Verilen Konulara Ne Denir?
A) Yazılı B) Sözlü C) Test D) Ödev

25) İletişimde Duyulan Etkinlik Oranı Bakımından Göz Yüzde Kaçtır?
A) %83 B)%11 C) %3-5 D) %1-3

26) Aşağıdakilerden Hangisi Anlatım Metodunun Sakıncalarından Değildir?
a. Gurup Eğitiminde Kolaylık Sağlar
b. Öğrencilerin Aktif Olmalarını Azaltır.
c. Ezberciliği Teşvik Eder
d. Öğretilenler Çabuk Unutulur.

27) Öğrencilerin Konuya Karşı İlgilerinin En Üst Noktada Olduğu Öğretim Metodu Hangisidir?
A) Anlatım B)Soru-Cevap C) Demonstrasyon (Gösteri) D) Deney

28) Aşağıdakilerden Hangisi Üretim Faktörlerinden Değildir?
A. Emek B. Amaç C. Toprak D. Sermaye

29- Maliyete Etki Eden Faktörlerden İşçilik Kısmına Aşağıdakilerden Hangisi Girer?
A. Arazi B. Makine C. Ücret D. Takımlar

30- “Elde Edilen Ürünün Meydana Gelmesi Ve Pazarlanabilmesi İçin Kullanılan Ara Malların Ve Unsurların Parasal İfadesi,,
Tanımı Aşağıdakilerden Hangisinin Tanımıdır?
A. Maliyet B. Üretim C. Planlama D. İş Analizi

31- Eğitime Tabi Tutulan Çırakların Davranışlarında Oluşması Gereken Gelişmelerin Ve Değişikliklerin Ölçülmesi Hangi Ölçme
Çeşidine Girer?
A. Fiziksel Ölçme B. Ön Değerlendirme C. Son Değerlendirme D. Eğitsel Ölçme

32- Çırağın İş Alışkanlıklarının Ölçülmesinde Aşağıdakilerden Hangisi Yer Almaz?
A. Güvenlik Kurallarına Uyma B. Arkadaş Çevresi C. Davranış Alışkanlıkları D. Uygun Araç-Gereç Seçimi

33- “Bir Bilgiyi Kişi Yada Kişiler Arasında Ortak Kılmak.” İfadesinin Karşılığı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Ölçme B) Kanal C) İletişim D) Öğrenme

34- Aşağıdakilerden Hangisi Haberleşme Elemanlarından Değildir?
A) Kanal B) Kaynak C) Alıcı D) İş

35- Aşağıdakilerden Hangisi İletişimi Etkileyen Faktörlerdendir?
a. Fiziki Alış Bozuklukları.
b. Soyut Kelimeler Kullanmak.
c. Yabancı Kelimeleri Sık Kullanmak.
d. Hepsi.

36- Aşağıdakilerden Hangisi İşbaşı Eğitimi Yönteminin Basamaklarındandır?
A) Çırağı Hazırlayın B) İşi Kendiniz Yapın C) İşi Çırağa Yaptırın D) Hepsi

37- Aşağıdakilerden Hangisi İş Kazası Değildir?
a. Sigortalının İş Yerinde Bulunduğu Sırada Olan Kazalar.
b. İş Veren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısıyla.
c. Sigortalının Yolculuk Yaptığı Sırada.
d. Sigortalının İşveren Tarafından Görevli Olarak Başka Bir Yere Görevlendirildiği Sırada.

38- Aşağıdakilerden Hangisi Kazaya Neden Olan Faktörlerdendir?
A) Bilgisizlik B) Dikkatsizlik C) Emniyetsiz Durumda Çalışma D) Hepsi

39- Kazaya En Fazla Neden Olan Faktör Hangisidir?
A) İnsan B) Makine Ve Teçhizat C) Fiziksel Ortam D) Aşırı Gürültü Ve Sıcak.

40- Aşağıdakilerden Hangisi İş Kazalarını Önleme Tedbirlerinden Değildir?
A) Planlama B) Organizasyon C) Eğitim D) İşçi Sağlığı

Usta Öğreticilik Kursu cevapları
1.)D
2.)C
3.) A
4.)D
5. )B
6.)B
7.)B
8.)A
9.)C
10.)B
11.)A
12.)A
13.)C
14.)B
15.)D
16.)D
17.)C
18.)B
19.)A
20.)D
21.)B
22.)B
23.)A
24.)D
25.)A
26.)A
27.)B
28.)B
29.)C
30.)A
31.)D
32.)B
33.)C
34.)D
35.)D
36.)D
37.)C
38.)D
39.)A
40.)A

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
  1. bengü dedi ki:

    Usta öğretcilik kursu ne zaman açılır.

    1. usta öğretici kursu taleplere göre açılır, mesleki eğitim merkezlerine yıl boyunca başvuru yapılabilir, yeterli grup oluştuğunda açılır.

  2. Bahar dedi ki:

    Başvurular Ne Zaman Alınır?

    1. başvurular yıl boyunca alınır, en az 20 kişilik grup oluştuğnuda açılabilir.

BİR YORUM YAZ