Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Nesne Tabanlı Programlama Megep Modülleri

Nesne Tabanlı Programlama Megep Modülleri

Nesne Tabanlı Programlama Megep Modülleri

Halk Eğitim Merkezi Nesne Tabanlı Programlama Megep Modülleri Görüntüle, İndir. Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Teknolojisi Nesne Tabanlı Programlama Dersi Mesleki Gelişim Modülleri.

Nesne Tabanlı Programlama Megep Modülleri

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Bileşenler Oluşturma
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Nesne Tabanlı Programlamada Bileşen Oluşturma İle İlgili Bilgi, Beceri Ve Tutumların Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Gerekli Ortam Sağlandığında Bileşenler Oluşturabileceksiniz.

Amaçlar
1. Alanlara Erişmek İçin Özellikler Uygulayabileceksiniz.
2. Ara Birim Özellikleri İle Çalışabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Değer Türleri
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Nesne Tabanlı Programlamada, Numaralandırma Ve Yapılara Yönelik Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Gerekli Ortam Sağlandığında Numaralandırma Ve Yapılar İle Değer Türleri Oluşturabileceksiniz.

Amaçlar
1. Numaralandırmalarla Çalışabileceksiniz.
2. Yapılarla (Struct) Çalışabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Değerler Ve Başvurular
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Nesne Tabanlı Programlama Dilinde Değer Türü Ve Başvuru Türü Değişkenleri Kullanma Yeterliliğinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Değer Türü Ve Başvuru Türü Değişkenleri Kullanabileceksiniz.

Amaçlar
1. Veri Türü Değişkenlerini Kullanabileceksiniz.
2. “Ref Ve “Out” Parametrelerini Kod İçerisinde Kullanabileceksiniz.
3. Kutulama (Boxing) Yapabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Dizi Değişkenler Ve Koleksiyonlar
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Nesne Tabanlı Programlamada Değer Türleri Modülünü Tamamlamış Olmak.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Dizileri Ve Koleksiyonları Kullanabileceksiniz.

Amaçlar
1. Dizileri Kullanabileceksiniz.
2. Koleksiyon Sınıflarını Kullanabileceksiniz.
3. Parametre Dizilerini Kullanabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Kalıtım Ve Arayüzler
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: “Nesne Tabanlı Programlama”da Kalıtım Ve Arayüzler İle İlgili Bilgi, Beceri Ve Tutumların Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Kalıtım Ve Arayüzle Çalışabileceksiniz.

Amaçlar
1. Kalıtım İle Çalışabileceksiniz.
2. Arayüz (İnterface) İle Çalışabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Karar Ve Döngü Yapıları
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Mantıksal Operatörler Vasıtasıyla Şartlı İfadeler Ve Tekrarlı İşlemler Gerçekleştiren Kodlamalar İle Bu Kodlamalardaki Hataların Yönetiminin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Karar Ve Döngü
İfadelerini Program İçerisinde Kullanabileceksiniz.

Amaçlar
1. Mantıksal Operatörleri Kullanabileceksiniz.
2. Şart İfadelerini Kullanarak Programın İşleyişini
Yönlendirebileceksiniz.
3. Döngü İfadeleri İle Tekrarlı İşlemler Yapabileceksiniz.
4. Kod İçeriğinde Hataları Ve Özel Durumları
Yönetebileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Metotlar
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Nesne Tabanlı Programlamada Metotların Kullanımını Anlatan Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı
Genel Amaç
Nesne Tabanlı Programlama Ortamını Kullanarak Metot
Yazabilecek Ve Kapsam Uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Metot Tanımlayabilecek Ve Bu Metotları
Kullanabileceksiniz.
2. Kapsam Uygulayabilecek Ve Overload Yöntemini
Kullanabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Raporlama Ve Setup Projesi
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Raporlama Ve Projenin Kurulumunu Oluşturma Uygulamalarını Yapabilme İle İlgili Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Raporlama Ve Kurulum Projesi Oluşturabileceksiniz.

Amaçlar
1. Raporlama İşlemlerini Yapabileceksiniz.
2.Kurulum Dosyası Hazırlayabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Sınıflar
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Nesne Tabanlı Programlama Dilinde Sınıfları Oluşturma Ve Kullanma Yeterliliğinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Sınıfları Ve Nesneleri
Yönetebileceksiniz.

Amaçlar
1. Sınıf Tanımlamalarını Hatasız Olarak Uygun Yerlerde
Yazabileceksiniz.
2. Gerektiğinde Static Metotları Kullanabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modülün Adı Nesne Tabanlı Programlamada Temsilciler Ve Olaylar
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül Program Dilinin Temel Türleri Arasında Olan Temsilci Ve Olay Kavramlarının Öğrenildiği Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Program Akışını Kesebilecek Ve Olayları Uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1.Temsilcileri( Delegates) Kullanabileceksiniz.
2.Bildirimleri Olaylarla (Events) Etkinleştirebileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Veri Yönetimi
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Veri Tabanında Bilgiyi Sorgulama Ve Üzerinde İşlem Yapma Becerilerinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında, Veriyi Yönetebileceksiniz.

Amaçlar
1. Veri Tabanında Bilgiyi Sorgulayabileceksiniz.
2. Veri Üzerinde İşlem Yapabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Web Uygulamaları
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Öğrencinin, İnternet Sayfalarında Kullanacağı Veriye Web Formları Kullanarak Güvenli Bir Şekilde Erişebilme Alışkanlığının Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Web Uygulamaları Oluşturabileceksiniz.

Amaçlar
1. Asp.Net Uygulamalarını Hatasız Olarak Oluşturabileceksiniz.
2. Web Formlarını Oluşturup Çalışmalarını Test Edebileceksiniz.
3. Web Sunucuda Ve Tarayıcıda Veri Doğrulamayı Hatasız Bir Şekilde Yapabileceksiniz.
4. Form Üzerindeki Ya Da Sayfada Görüntülenen Verilerin Güvenliğini Sağlayabileceksiniz.
5. Bir Web Servisini Amacına Uygun Olarak Oluşturup Kullanabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamada Windows Uygulamaları
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: WPF İle Çalışma Ve Windows Uygulamaları Üretme Becerilerinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Windows Uygulamaları Oluşturabileceksiniz.

Amaçlar
1. WPF Formları İle Çalışabileceksiniz.
2. Menüler Ve İletişim Kutularıyla Çalışabileceksiniz.
3. Doğrulamayı Gerçekleştirebileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

Modül Adı Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Nesne Tabanlı Programlama Ortamı Kullanılarak Nesneye Yönelik Programlamanın Temellerini Basit Kodlarla Anlatan Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Nesne Tabanlı Programlama Ortamını Kullanarak Kod
Yazma İşlemlerini Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Nesne Tabanlı Programlama Ortamını
Kullanabileceksiniz.
2. Kod İçerisinde İsim Uzaylarını(Namespace) Kullanabileceksiniz.
3. Nesne Tabanlı Programlama Ortamında Değişkenleri Kullanabileceksiniz.
4. Aritmetiksel Operatörleri Kullanabileceksiniz.

Modülü Görüntüle / İndir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ