Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Laboratuvar Tekniği Dersi Kalfalık Soruları

Laboratuvar Tekniği Dersi Kalfalık Soruları

Laboratuvar Tekniği Dersi Kalfalık Soruları

Mesleki Eğitim Merkezleri Laboratuvar Tekniği Dersi Kalfalık Sınav Soruları Ve Cevapları. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Kalfalık Belgesi Laboratuvar Tekniği Dersi Çıkmış Sınav Soru Ve Cevapları.
Sınavda 20 Soru Sorulmuş Olup, Sınav Süresi 40 Dakikadır. Her Soru Beş Puan Değerindedir.

Laboratuvar Tekniği Dersi Kalfalık Soruları

1. Gıda Kontrol Laboratuarlarının Sahip Olması Gereken Özellikler Aşağıdaki Kurumlardan Hangisi Tarafından Belirlenmiştir?
A) Sağlık Bakanlığı B) Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı C) Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
D) Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı E) Türk Akreditasyon Kurumu

2. Aşağıdakilerden Hangisi Deneysel Çalışmalar, Testler, Analiz Ve Araştırmalar Yürütme Ve Gözlemleme Olanağı Sağlayan Yerdir?
A) Kimyasal Odası B) Laboratuvar C) Çalışma Kabini
D) Numune Kabul Odası E) Rapor Odası

3. Aşağıdakilerden Hangisi Baş Koruyucudur?
A) Maske B) Önlük C) Gözlük D) Bone E) Kolluk

4. Laboratuvar Çalışma Kurallarıyla İlgili Aşağıda Verilmiş Bilgilerden Hangisi Yanlıştır?
A) Laboratuvarda Asla Şaka Yapılmamalıdır.
B) Uzun Saçlar Toplanmalı, Ya Topuz Yapılmalı Veya Yanmaz Bone İçine Alınmalıdır.
C) Tuvaletler Laboratuvar Bölümüne Açılmamalıdır.
D) Laboratuvarda Herhangi Bir Şey Yenilip İçilmemelidir.
E) Laboratuvarda Tek Başına Çalışılmasında Bir Sakınca Yoktur.

5. Örneklemin Taşıması Gereken Özelliklerle İlgili Olarak Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Yanlıştır?
A) Yeterli Sayıda Ve Çoklukta Olmalıdır.
B) Random (Tesadüfi) Seçilmemelidir.
C) Belirli İstatistiki Yöntemler Kullanılmalıdır.
D) Evrenin/Bütünün Özelliklerini Taşımalıdır.
E) Seçiminde Objektif Olunmalıdır.

6. Aşağıdakilerden Hangisi Numune Alımında Hata Kaynaklarını Azaltmak/Önlemek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenlerden Biri Değildir?
A) Numune Herhangi Biri Tarafından Alınmaz.
B) Numune Herhangi Bir Süre Boyunca Saklanamaz.
C) Numune Herhangi Bir Miktarda Alınamaz.
D) Numune Herhangi Bir Yerde Saklanabilir.
E) Numune Alımında Herhangi Bir Şişe Kullanılamaz.

7. Numune Kaplarının Taşıması Gereken Özellikler İle İlgili Olarak Aşağıdaki İfadelerden Hangisi Yanlıştır?
A) Hava Sızdırmaz Özellikte Olmalıdır.
B) Gıda İle Reaksiyona Girmemesi Gereklidir.
C) Gıdanın Tat, Koku Ve Ph’sini Değiştirmemelidir.
D) Numune Kabı Kapaklarının Sızdırmaz Olması Gereklidir.
E) Şeffaf Yapıda Olan Kaplar Tercih Edilmelidir.

8. Amacına Göre Numune Analizleri Arasında Aşağıdakilerden Hangisi Yer Almaz?
A) Duyusal Analiz B) Fiziksel Analiz C) Kimyasal Analiz
D) Mikrobiyolojik Analiz E) Hiçbiri

9. Analizi Yapılacak Gıda Maddeleri Özelliğine Göre Hangi Aletlerle Homojen Hâle Getirilebilir?
A) Blender B) Mikser C) Havan D) Rende E) Hepsi

10. Kurutma İşlemi Genellikle Kaç °C’de Yapılır?
A) 50-60 °C B) 20-30 °C C) 105-110 °C D) 70-80 °C E) 0-10 °C

11. Gravimetrik Analizlerde Aranan Maddeyi Diğerlerinden Ayırmak İçin En Çok Hangi Yöntem Kullanılır?
A) Süzme B) Çöktürme C) Yıkama D) Kurutma E) Kontrol Denemesi

12. Daha İri Ve Saf Çökelek Elde Edilmesi İçin Çöktürülen Karışımın Su Banyosunda Kaynama Noktasına Yakın Bir Sıcaklıkta Bekletilmesi İşlemine Ne Denir?
A) Çöktürme B) Buharlaştırma C) Kurutma D) Özümleme E) Durultma

13. Aşağıdakilerden Hangisi Kristallendirme İşleminde En Fazla Kullanılan Çözücülerden Biri Olamaz?
A)Asetik Asit B) Sülfürik Asit C) Aseton D) Dietil Eter E) Metil Alkol

14. Süzme İle Karışımları Ayırma Tekniği Maddelerin Hangi Özelliğine Dayanır?
A) Kaynama Noktası B) Erime Noktası C) Çözünürlük
D)İletkenlik E) Yoğunluk

15. Süzme İşleminden Sonra Aşağıdaki İşlemlerden Hangisi Hemen Yapılmalıdır?
A) Yakma B) Kontrol Deneyi C)Durultma D) Yıkama E) Dinlendirme

16. Bir Çözücü Yardımıyla Karışımdaki Bir Maddenin Çekilerek Ayrılmasına Ne Denir?
A) Damıtma B) Kristallendirme C) Ekstraksiyon D) Süzme E) Damıtma

17. Aşağıdakilerden Hangisi Sıvı Ekstraksiyonunda Seçilecek Çözücünün Özelliklerinden Değildir?
A) Su İle Karışmamalıdır.
B) Karışımdaki Bütün Maddeleri Çözmelidir.
C) Sudan Uçucu Olmalıdır.
D) Kolay Temin Edilmelidir.
E) Zehirli Atık Bırakmamalıdır.

I. Karışanların Birbiri İçinde Çözünmemesi Gerekir.
II. Karışanların Sıvı Olması Gerekir.
III. Yoğunlukları Arasında Fark Olması Gerekir.
18. Ayırma Hunisini Kullanarak Yoğunluk Farkı İle Ayrıştırma Yapmak İçin Yukarıdakilerden Hangisi Veya Hangilerine Dikkat Etmek Gerekir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II Ve III E) Hiçbiri

19. Aşağıdakilerden Hangisi Sadece Damıtma Düzeneğinde Kullanılır?
A) Erlen B) Damıtma Balonu C) Ayırma Hunisi D) Lastik Hortum E) Soğutucu

20. Yüksek Kaynama Sıcaklığında Bozunan Sıvılar Karışımdan Hangi Yöntemle Ayrılır?
A) Süzme Yöntemi B) Adi Damıtma Yöntemi C) Vakumda Damıtma Yöntemi
D) Ayrımsal Damıtma Yöntemi E) Sıvı Ekstraksiyonu

Cevapları
1.C
2.A
3.D
4.A
5.B
6.C
7.A
8.B
9.D
10.C
11.B
12.D
13.C
14.B
15.B
16.D
17.B
18.C
19.B
20.A

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ