Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Kalfalık Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı Dersi Soruları

Kalfalık Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı Dersi Soruları

Kalfalık Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı Dersi Soruları

Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı Dersi Sınav Soruları Ve Cevapları. Kalfalık Belgesi Ortak Dersler, Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı Dersi Sınav Soru Ve Cevapları.

Kalfalık Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı Dersi Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerinden değildir?
A) Müşteri kızıştırmak
B) İşinde titiz davranmak
C) İşi zamanında yapmak
D) Hileli ölçüp tartmamak

2. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?
A) İşi zamanında yapmak B) Müşteriyi kandırmak
C) Kalitesiz mal üretmek D) Hile yapmak

3. Peygamberimizin dede ve amcasının ismi sırasıyla hangisidir?
A) Ebu Bekir – Halime
B) Hz Hamza – Sümeyye
C) Amine – Abdullah
D) Abdulmuttalib – Ebu Talib

4. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizden değildir?
A) Hasta ziyareti yapmak
B) Bayramlaşmak
C) Selamlaşmak
D) İnsanlara ölçüsüz davranmak

5. “Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” Bu Hadis-i Şeriften ne anlıyorsunuz?
A) İnsanların sırtından geçinmeyi
B) İnsanları aldatmayı
C) Helal kazancı
D) Haram kazancı

6. Müşteri kapmak için, insanları rahatsız etmek, meslektaşlarıyla kavga etmek, devamlı korna çalarak insanları korkutmak, küfürlü sözler sarfederek insanları aşağılamak, çevreye çöp atmak dinimizce nedir?
A) Helaldir B) Sevaptır
C) Yasaktır D) Güzeldir

7. Aşağıdakilerden hangisi sözde ve davranışta güzelliği ifade eder?
A) Uyumak B) Çalışmak
C) Gezmek D) Güzel huylu olmak

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan değerlerden değildir?
A) Vatan ve ülkü birliği
B) Hürriyet ve bağımsızlık
C) Seçim ve rey
D) Bayrak ve Milli Marş

9. Aşağıdakilerden hangisi Salih amellerden değildir?
A) Sadaka vermek B) Kul hakkı yemek
C) Selam vermek D) Güler yüzlü olmak

10. Peygamberimizin anne ve babasının ismi sırasıyla hangisidir?
A) Ebu Talib-Halime B) Hz Hamza-Sümeyye
C) Amine- Abdullah D) Abdulmuttalib-Fatıma

11. Aşağıdakilerden hangisi sözde ve davranışlarda güzelliği ifade eder?
A) Uyumak B) Çalışmak
C) Gezmek D) Güzel huylu olmak

12. Kul hakkının İslam kültüründe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadet B) Samimiyet
C) İnsan Hakkı D) Hoşgörü

13. Hz. Muhamed’in bir hadisinde belirttiği üzere “ Çalışanın alın teri kurumadan hakkını verin “ sözü aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Emeğe saygı duymak gerektiğini
B) Çalışanın işini bitirdiğini
C) Alın teri dökmeyene para verilmemesi gerektiğini
D) İslam dininde güvenilirliği

14. Allahın asla affetmeyeceği günah nedir?
A) Kul Hakkı Yemek B) Zekat vermemek
C) Namaz kılmamak D) Oruç tutmamak

15. “İçten bağlılık, sağlam ve güçlü dostluk” ne demektir?
A) Sadakat B) Hoşgörü
C) Sevgi D) Doğruluk

16. Peygamberimiz “Davut (AS) zırh yaparak geçinir, elinin emeğini yerdi.” diyerek neyi övmüştür?
A) Emeği ve Çalışmayı B) Peygamberleri
C) Öğretmenleri D) Toplumu

17. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Semi sıfatını açıklar?
A) Allah’ın her şeyi bilmesi
B) Allah’ın yaratması
C) Allah’ın işitmesi
D) Allah’ın varlığı ve birliği

18. Allah’ın isimlerine ne ad verilir?
A) Zati sıfatlar B) İbadetler
C) Taassub D) Esmaü’l Hüsna

19. Allah’ın emir ve yasaklarını açıklayan kaynak nedir?
A) Ansiklopedi B) Kur’an-ı Kerim
C) Gazeteler D) Dergiler

20. İnsanlığa rehber olarak gönderilen Kur’an- Kerim’in ilk ve son surelerinin adları nedir?
A) Fatiha-yasin B) Bakara-İhlas
C) Fatiha-Nas D) Fatiha-Bakara

21. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid kavramını açıklar?
A) Allah’ın her şeyi bilmesi
B) Allah’ın varlığı ve birliği
C) Allah’ın yaratması
D) Allah’ın işitmesi

22. Ahiret hayatını başlatmakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsrafil B) Azrail
C) Cebrail D) Mikâil

23. Aşağıdakilerden hangisi ruh temizliğidir?
A) Yalan söylemek B) Haksızlık yapmak
C) Hile yapmamak D) Ağız ve burnu yıkamak

24. Aşağıdakilerden hangisi guslün farzlarındandır?
A) Kolları yıkamak
B) Başı mesh etmek
C) Ağza su alıp çalkalamak
D) Elbisenin temiz olması

25. Aşağıdakileden hangisi abdestin farzlarındandır?
A) Yere iki defa vurmak
B) Ayakları yıkamak
C) Bütün vücudu yıkamak
D) Tırnak temizliği yapmak

26. Bütün bedeni yıkamak hangi abdestin farzıdır?
A) Teyemmüm abdesti B) Namaz abdesti
C) Gusül abdesti D) İhram

27. İmanın tarifi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir ?
A) İbadetleri yapmak, kul hakkı yememek
B) Allah’a ve peygamberle bildirdiklerine inanmak
C) İnsanlara iyilik yapmak
D) kitaplara iman

28. Dinin insan hayatına yaptığı katkı hangisidir?
A) İnsana kuvvetli bir irade ve sağlam karakter kazandırır
B) İnsana iyi ve faydalı işler yapmaya yöneltir
C) İnsanın maddi ve manevi sıkıntılar karşısında direncini arttırır
D) Hepsi doğru

29. Allah’ın emir ve yasaklarının tümüne ne denir
A) Kur’an Okuma B) İbadet
C) Hoşnutluk D) Din

30. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması,devletin din ve vicdan hürriyetinin gerçekleşmesi bakımından tarafsız olmasına ne ad verilir?
A) Laiklik B) Milliyetçilik
C) Devletçilik D) Hepsi

31. Aşağıdakilerden hangisi ruh temizliği değildir?
A) Güler yüzlü olmak B) Hile yapmamak
C) İyi huylu olmak D) Hergün duş almak

32. Aşağıdakilerden hangisi, insanın bireysel anlamda, sorumluluk sahibi olduğunun delillerinden biri değildir?
A) iradesi B) aklı
C) düşüncesi D) konuşması

33. “…Allah’ın ayetlerini az bir karşılık ile satmayın…” meali verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A) Ticaret yapanların dininin gereklerini yerine getirmesi
B) Maddi kazanç için dinî değerleri kullanma
C) Hiçbir maddi karşılık beklemeden dinin öğretimini sağlama
D) Helal yollardan emeğinin karşılığını alma

34. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür” (Zilzal suresi, 7-8. ayetler)
Yukarıda verilen ayetlerde vurgulanmak istenen asıl düşünce hangisidir?
A) Fert iyi ya da kötü her davranışının karşılığını alır
B) Zerre miktarı da olsa kötülükten kaçınmalıdır
C) Herkes gücünün yettiği oranda sorumludur
D) insan zerreden büyük iyilikler yapmalıdır

35. Yapılması belli bir zenginliğe bağlanmış olan farz ibadetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Namaz-Zekât B) Hac –Zekât
C) Namaz–Oruç D) Oruç – Fitre

36. Koyun, keçi ve sığır gibi belli özellikleri olan hayvanı ibadet amacı ile kesilmesine ne denir?
A) Sadaka B) Kurban
C) Zekat D) Hatim

37. Namazların her rekâtında okunması zorunlu olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yasin B) Tebareke
C) Nas D) Fatiha

38. Ramazan ayında yemekten ve içmekten uzak durma şeklinde gerçekleştirilen ibadet hangisidir?
A) Zekat B) İftar
C) Oruç D) Sadaka

39. Kişinin Allah’ın rızasını kazanmak ve teşekkür borcunu yerine getirmek için yaptığı faaliyetlere ne denir?
A) Namaz B) Oruç
C) İman D) İbadet

40. İslama göre sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin muhtaçlara verilmesine ne ad verilir?
A) Faiz B) Riba
C) Zekat D) Sadaka

41. Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili temel ilkelerden değildir?
A) İsteklilik
B) Samimiyet
C) Gösteriş için ibadet etmek
D) Kolaylık ve güç yetirilebilirlik

42. “O, Allah’ın Resulu ve Peygamberlerin sonuncusudur.” Ayeti Peygamber efendimizin hangi özelliğini anlatmaktadır?
A) Kur’an-ı Kerim’i açıklayandır
B) Rahmet peygamberidir
C) En son peygamberdir
D) Uyarıcıdır

43. Hz. Peygamberimizin, Vahyi insanlara eksiksiz bildirmesi hangi sıfatının gereğidir?
A) Tebliğ B) Kıyam
C) Fetanet D) Sıdk

44. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bir insan ve bir peygamberdir
B) Kur’an – ı Kerim’i açıklamış ve insanları uyarmıştır
C) insanlığa rahmet olarak gönderilmiştir
D) insan üstü bir varlıktır

45. Kişinin kendi inanç ve fikirlerine körü körüne bağlanıp başka düşüncelere düşmanlık besleyene ne denir?
A) Saygısızlık B) Taassup
C) Yozlaşma D) Özgürlük

46. Kendisine inanmayanların bile emin “güvenilir” dediği peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman B) Nuh
C) Zekeriyya D) Muhammed

47. “De ki; ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor.” sözü aşağıdakilerden hangisine girer?
A) Atasözü B) Hadis
C) Ayet D) Vecize

48. Dört büyük melekten Cebrail(AS)in görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Vahiy meleğidir
B) Ölüm meleğidir
C) Tabiat olaylarını düzenler
D) Sura üflemek

49. “Deki: Ben de sizin gibi bir beşerim” ayeti Hz. Peygamberimizin hangi sıfatını belirlemektedir?
A) İnsan olması B) Peygamberliği
C) Merhameti D) Nasihat etmesi

50. İnsan, “niçin yaratıldım?” ve “ben ne yapacağım?” sorularının cevabını nereden çözümler?
A) Toplumdan B) Aileden
C) Din D) Çevreden

51. “İki günü eşit olan zarardadır” hadisi bizi neye teşvik eder?
A) Okumaya B) İyilik yapmaya
C) Çalışmaya D) Dürüstlüğe

52. Öldükten sonra dirilişin olacağı güne ne ad verilir?
A) Kader günü B) Aşüre günü
C) Kıyamet günü D) Arefe günü

53. Aşağıdakilerden hangisi kaderle doğrudan ilişkili kavramlardan birisi değildir?
A) Ecel-ömür B) Rızk
C) Başarısızlık D) Uyku

54. Kişinin yaptığı davranış ve yaşadığı olumsuzlukların sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Kendisine B) Kaderine
C) şansızlığa D) Yaşadığı çevreye

55. “şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. ister şükredici, isterse nankör olsun.” (insan Suresi 3. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden insanın hangi özelliğine dikkat çekilmektedir?
A) Seçme hürriyetine
B) Akıllı olmasına
C) Dini yaşamasına
D) Bireylerdeki inancın önemine

56. Aşağıdakilerden hangisinden insan sorumlu tutulmuştur?
A) Cinsiyetinden
B) Boyunun uzun veya kısalığından
C) Irkından
D) Davranışlarından

57. Aşağıdaki durumların hangisinde sabretmek uygun değildir?
A) Hastalıklar karşısında
B) Başa gelen belalar karşısında
C) ibadetleri yapmada
D) Haksızlıklar karşısında

58. Aşağıdakilerden hangisi bir iş için bütün hazırlıkları yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmaya verilen isimdir?
A) Sabır B) Tevekkül
C) Salih Amel D) Zikir

59. Kur’an-ı Kerim iyi ve güzel işleri hangi kavramla tanımlar?
A) Salih amel B) Hüsnü amel
C) Hüsnü zan D) şükür

60. Aşağıdakilerden hangisi doğru tevekkül anlayışı için yanlış bir davranıştır?
A) Hasta olduğunda tedavi olmak
B) Sınavlardan önce derse çalışmak
C) Kişinin kendisini kader mahkumu görmesi
D) Sürücünün trafik kurallarına uygun bir şekilde yola çıkması

61. Hz. Muhammed’in Söz ve fiillerine ne ad verilir?
A) Hadis B) Tefsir
C) Hitabet D) Ayet

62. Hz. Peygamberimize Muhammedü’l- Emin denilmesi hangi sıfatının gereğidir?
A) Tebliğ B) Emanet
C) Güvenilir olmak D) Sıdk

63. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel ahlakı için söz konusu olamaz?
A) Barışcıl B) Hoşgörülü
C) Güvenilir D) Bencil

64. “Bir gün yoldan cenaze geçerken, Hz. Muhammed, ayağa kalktı. Arkadaşları cenazenin Yahudi bir insana ait olduğunu söyleyince, Peygamberimiz, ‘O bir insan değil mi?’ buyurdu.”
Yukarıda anlatılan olay, Peygamberimizin hangi ahlaki yönünü göstermektedir?
A) Güvenilir B) Saygınlık
C) insan sevgisi D) Sabırlı oluşu

65. Aşağıdakilerden hangisi örnek insanın bir özelliği olamaz?
A) Fedakarlık B) Alçak gönüllülük
C) israftan kaçınma D) Düzensizlik

66. Aşağıdakilerden hangisi islam medeniyetinin ve bilimin durağanlaşmasına neden olmuştur?
A) Taklit – taassup B) Mezhep – tarikat
C) Akıl – irade D) Laiklik – vicdan

67. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin insanları dine davet ederken kullandığı metodlarından birisi olamaz?
A) Tatlı dil ve güleryüz
B) Hoşgörü ve alçakgönüllülük
C) Sindirme ve baskı
D) Kolaylık ve müjdeleme

68. Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden değildir?
A) Müslümanlık B) Hiristiyanlık
C) Yahudilik D) Budizm

69. Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği dinlere ne denir?
A) Beşeri dinler B) İlahi dinler
C) Batıl dinler D) Hiçbiri

70. Atatürk’e göre din kurumunun niteliği nasıldır?
A) Gerekli bir kurum değildir
B) Vazgeçilmez bir kurumdur
C) Varlığı önemli olan bir kurum değildir
D) ilerlemeye engel bir kurumdur

71. Aşağıdaki sözlerden hangisi Atatürk’ün dinle ilgili görüşlerinden değildir?
A) Din, lüzumlu bir müessesedir
B) Din, Tanrı ile kul arasında kutsal bir bağlılıktır
C) Dini milletimizin kalbinden kimse alamaz
D) Dinsiz milletler de varlığını devam ettirir

72. Dünyadaki düzenli ve ölçülü işleyişin tamamen bozulması hangi olay sonucunda olacaktır?
A) Ekonomik iflas B) Küresel ısınma
C) Kıyamet D) Doğal afetler

Cevaplar
1.A
2.A
3.D
4.D
5.C
6.C
7.D
8.C
9.B
10.C
11.D
12.C
13.A
14.A
15.A
16.A
17.C
18.D
19.B
20.C
21.B
22.A
23.C
24.C
25.B
26.C
27.B
28.D
29.D
30.A
31.D
32.D
33.B
34.A
35.B
36.A
37.D
38.C
39.D
40.C
41.C
42.C
43.A
44.D
45.B
46.D
47.C
48.A
49.A
50.C
51.C
52.C
53.D
54.A
55.A
56.D
57.D
58.B
59.A
60.C
61.A
62.C
63.D
64.C
65.D
66.A
67.C
68.D
69.B
70.B
71.D
72.C

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ