Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Kalfalık Belgesi Türkçe Dersi Soruları

Kalfalık Belgesi Türkçe Dersi Soruları

Kalfalık Belgesi Türkçe Dersi Soruları

Kalfalık Belgesi Türkçe Dersi Örnek Soruları Ve Cevapları. Kalfalık Ortak Dersler Türkçe Dersi Soru Ve Cevapları.

1. Aşağıdaki Deyimlerin Hangisinde “Bir Sözü, Bir Düşünceyi Tekrar Edip Durma” Söz Konusudur?
A) Ağzında Sakız Gibi Çiğnemek
B) Ağız Kalabalığına Getirmek
C) Ağız Ağza Vermek
D) Ağız Birliği Etmek

Doğru Cevap: A Şıkkı

2. Aşağıdaki Atasözlerinden Hangisi, “Kusurunu Anlayıp Özür Dileyen Ve Büyüklüğünüze Sığınan Kişi Affedilmelidir.” Anlamına Gelir?
A) Her Güzelin Bir Kusuru Vardır.
B) Gül Dikensiz Olmaz.
C) El Öpmekle Ağız Aşınmaz.
D) Eğilen Baş Kesilmez

Doğru Cevap: D Şıkkı

3. Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinde “Sitem” Söz Konusudur?
A) Gecikmeden Gelse De Hemen Gitsek.
B) Gezmeye Gidersin De Bizlere Hiç Haber Vermezsin.
C) Yeni Elbisesini Giyip Kuşansın Da Gör.
D) O Kadar Parayı Kazanacak Da Borcunu Ödeyecek.

Doğru Cevap: B Şıkkı

4. “Açılmak” Kelimesi Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinde “Uzaklaşmak” Anlamında Kullanılmıştır?
A) Okullar Bu Yıl Erken Açıldı.
B) Yüzücü Kıyıdan Oldukça Açıldı.
C) Mahallemize Geniş Bir Yol Açıldı.
D) Çocuk, Konuştukça Açıldı.

Cevap: B

5. “ Herkes Benim Özverili Biçimde Çalıştığımı Bilir.” Cümlesindeki Altı Çizili Söz Yerine Aşağıdakilerden Hangisinin Getirilmesi Uygun Düşmez?
A) İsteyerek
B) Yılmadan
C) Canla Başla
D) Aldırış Etmeden

Cevap: D

6. Aşağıdaki Cümlelerden Hangisi “Ne Gördüm, Ne Tanıyorum.” Cümlesi İle Aynı Anlamdadır?
A) Hem Gördüm, Hem Tanıyorum.
B) Belki De Görsem Tanırım.
C) Görmedim De Tanımıyorum Da.
D)Görsem Bile Tanımam.

Cevap: C

7. “Dikili Bir Ağacı Olmamak” Deyimini Anlam Yönünden Aşağıdaki Cümlelerden Hangisi Karşılar?
A) Hiçbir Mala Sahip Olmamak
B) Ömründe Hiçbir Ağaç Dikmemek
C) Ağaçları Sevmemek
D) Ağaç Dikmeyi Bilmemek

Cevap: A

8. Aşağıdaki Atasözlerinden Hangisi “Emek Verilmeden Kazanılan Para, İşe Yaramayan Şeyler Uğruna Harcanır, Gider.” Anlamında Kullanılır?
A) Dünya Malı Dünyada Kalır.
B) Taşıma Su İle Değirmen Dönmez.
C) Emanet Ata Binen Tez İner.
D) Haydan Gelen Huya Gider

Cevap: D

9. Aşağıdaki Sözlerden Hangisi “Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır.” Atasözü İle Aynı Anlamdadır?
A) Besle Kargayı Oysun Gözünü.
B) Ak Akçe Kara Gün İçindir.
C) Körle Yatan Şaşı Kalkar.
D) Dost Acı Günde Belli Olur.

Cevap: C

10. ”Boş” Kelimesi Hangisinde “İşsiz” Anlamında Kullanılmıştır?
A) Boş Sözlerle Birbirimizi Aldatmayalım.
B) Boş Bir Koltuk Bulup Oturdular.
C) Çok Boş Bir Adam, Ne Desen Anlamıyor.
D) On Beş Gündür Boş Mu Geziyorsun?

Cevap: D

11. “Görmek” Kelimesi, Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinde “En Sonunda Gerçekleri Görmüştü.” Cümlesindeki İle Aynı Anlamda Kullanılmıştır.
A) Onu Dün Gece Rüyasında Görmüştü.
B) Hastanede Eski Bir Dostunu Görmüştür.
C) Hatasını Görmüş, Herkesten Özür Dilemişti.
D)Artık Onu Görmek İstemiyordu.

Cevap: C

12. Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinin Anlamı Olumsuzdur?
A) Babası Bol Bol Kitap Okudu
B) İyi Bir Yaz Tatili Geçirdi
C) Her Gün Geç Yattı Erken Kalktı
D) Borcunu Zamanında Ödeyemedi.

Cevap: D

13. Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinde “Uyarı (Öğüt)” Söz Konusu Değildir?
A) Zamanımızı İyi Değerlendirmeliyiz.
B) Sigara İçmek Sağlığa Zararlıdır.
C) Trafik Kurallarına Uymak Bizi Tehlikelerden Korur.
D) Onunla Görüşmemiz Yararlı Oldu.

Cevap: D

14. “Durup Dururken Dargınlık Çıkardı.” Cümlesinde Altı Çizili Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam Aşağıdakilerin Hangisinde Vardır?
A) Bugün Yarın İşe Girecek.
B) Hiçbir Neden Yokken Bayıldı.
C) Öteden Beri Tanırım Onu.
D) Fiyatta Aşağı Yukarı Anlaştık.

Cevap: B

15. Aşağıdakilerin Hangisinde “Sıcak” Sözcüğü, “İçten, Samimi” Anlamında Kullanılmıştır?
A) Sıcak Suya İyice Alışmış Olmalısınız.
B) Sıcak Savaş Artık Yerini Soğuk Savaşa Bıraktı.
C) Sıcak, Çiftçileri Kara Kara Düşündürüyor.
D)Burada Sıcak Karşılanacağımızı Ummuyordum.

Cevap: D

16. “Ağır” Sözcüğü, Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinde “Yavaş” Anlamında Kullanılmıştır?
A) Kaynak Yetersizliğinden İşler Ağır İlerliyor.
B) Boksta Ağır Sıklet Şampiyonu Olmuş.
C) Ağır Taşıtlar Yolun Sağından Gitmelidir.
D) Ağır Bir Hastalık Geçirdi Ama Şimdi İyi.

Cevap: A

17. “Dökülmek” Kelimesi Aşağıdakilerin Hangisinde “Evimizin Tavanı Dökülüyor.” Cümlesindekiyle Benzer Anlamda Kullanılmıştır?
A) Hava İyi Olunca Halk Sokaklara Döküldü.
B) Zavallı Çocuğun Elbisesi De Dökülüyor.
C) Yorgunluktan Bütün Vücudum Dökülüyor.
D) Elim Titreyince Bardaktaki Çay Döküldü.

Cevap: C

18. “Her Şeyin Eskisi Ortadan Kalkar, Kaybolur, Piyasadan Çekilir, Fakat Kitabın Böyle Değil.” Cümlesinden Aşağıdakilerden Hangisi Çıkarılamaz?
A) Kitap Her Zaman Önemlidir.
B) Kitaplar Hiçbir Zaman Değerini Kaybetmez.
C) Kitaplar Etkisini Yitirmez.
D) Kitaplarda Anlatılanlar Yenilenmelidir.

Cevap: D

19. “Suçlar, İnsanın Yüzünde Görünseydi, ………………” Cümlesi, Aşağıdakilerin Hangisiyle Tamamlanırsa “İnsanın Kendisiyle Yüzleşmekten Kaçındığı” Anlamı Kazanır?
A) Yasalara Karşı Gelemezdik.
B) Aynaya Bakmaktan Korkardık.
C) Adalet Kendiliğinden Gerçekleşirdi.
D) Sokaklar Bomboş Kalırdı.

Cevap: B

20. Aşağıdakilerden Hangisinin Kavram Alanı En Geniştir?
A ) Bitki
B ) Baklagiller
C ) Nohut
D ) Fasulye

Cevap: A

21. Aşağıdaki Açıklamalardan Hangisi Yanlıştır?
A ) Türkçe, Yaygın Olarak Avrupa Kıtasında Konuşulur.
B ) Türkçe, Sondan Eklemeli Bir Dildir.
C ) Türkçenin En Eski Yazılı Metinleri Orhun Abideleridir. D ) Türkçe İle Arapça Farklı Dil Ailesinde Yer Alır.

Cevap: A

22. Aşağıdakilerden Hangisi Tartışmada Yapılan Hatalardan Biri Değildir?
A ) Tartışmada Muhataba Saygı Göstermek.
B ) Tartışmada Emredici Konuşmak
C ) Tartışmada Kaba Ve Sert Bir Dil Kullanmak.
D ) Tartışmaya Hazırlık Yapmamak.

Cevap: A

23. Aşağıdakilerden Hangisi İletişimin Temel Amacıdır?
A ) Anlaşma
B ) Bilgilendirme
C ) Sorun Çözme
D ) Düşünme

Cevap: C

24. Aşağıdakilerden Hangisi Dilekçenin Özelliklerinden Biri Değildir?
A ) Çizgisiz Beyaz Bir Kağıda Yazılması.
B ) Siyah Veya Mavi Mürekkepli Kalemle Yazılması.
C ) Sağ Alta Ad Ve Soyadın Yazılması, İmzanın Atılması.
D ) Sağ Alta Adres Yazılması.

Cevap: D

25. Biyografisi(Özgeçmişi) Yazılacak Kişiyle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Dikkate Alınmaz?
A ) Aile Çevresi
B ) Eğitim Durumu
C ) Kişisel Özellikleri
D) Ülkesinin Coğrafi Konumu

Cevap: D

26. Aşağıdakilerden Hangisi Paragraf Yapmanın Faydalarından Biri Değildir?
A ) Metnin Okunmasını Kolaylaştırması
B ) Metne Estetik Bir Değer Vermesi.
C ) Anlatımın Planlı Olmasını Sağlaması
D ) Metnin Anlaşılmasını Zorlaştırması.

Cevap: D

27. ‘Zordur, Ön Yargıları, Daha, Atom, Kırmak, Çekirdeğini, Patlatmaktan’ Kelimeleriyle Anlamlı Bir Cümle Kurulduğunda Bu Cümlenin İlk Ve Son Kelimesi Aşağıdakilerden Hangisi Olur?
A ) Atom – Patlatmak
B ) Daha – Atom
C ) Ön Yargıları – Zordur
D ) Zordur – Ön Yargıları

Cevap: C

28. Aşağıdaki Cümlelerden Hangisi Bir Paragrafın Giriş Cümlesi Olamaz?
A ) Bunun İçin Öğrencilere Yazılı Kaynaklara Nasıl Ulaşabilecekleri Anlatılmalı.
B ) Cümle, Bir Duyguyu, Bir Düşünceyi, Bir Dileği, Bir Yargıyı Anlatan Sözdür.
C ) İyi Kurulmuş Bir Paragrafta Giriş, Gelişme Ve Sonuç Bölümleri Vardır.
D ) Cümleler İfade Ettikleri Anlama Göre Sınıflandırılabilir.

Cevap: A

29. İnsanda Güzel Duygular Uyandıran Ve Bir Sanat Değeri Taşıyan Ahenkli Mısralardan Oluşan Metinlere Ne Ad Verilir?
A) Masal
B) Dize
C) Kıta
D) Şiir

Cevap: D

30. “Bir Dileği, İsteği, İhbarı Ve Şikâyeti Bildirmek Üzere Resmi Makamlara Yazılan Mektuplara Ne Denir.”
A) Özel Mektup
B) Dilekçe
C) Sipariş Mektubu
D) Şikâyetname

Cevap: B

31. Seyahate Gittiğiniz; Ziyaret Ettiğiniz Bir Yerle İlgili İzlenimlerinizi Hangi Yazı Türü İle Aktarırsınız?
A) Gezi Yazısı
B) Hatıra (Anı)
C) Düz Yazı
D) Hikaye

Cevap: A

32. “Anlamları Birbirinin Karşıtı Olan Kelimelere ………………….. Kelimeler Adı Verilir.” Cümlesindeki Noktalı Yere Aşağıdakilerden Hangisi Getirilmelidir?
A) Eş Sesli
B) Eş Anlamlı
C) Atasözü
D) Zıt Anlamlı

Cevap: D

33. Aşağıdaki Cümlelerden Hangisinde “Ağır” Sözcüğü , “Trafik Kazasında İki Kişi Ağır Yaralandı.” Cümlesindeki Anlamıyla Kullanılmıştır?
A) Ağır İşlerde Çalışmaktan Yorulmuştu.
B) Ağır Hasta Olduğu İçin Gelemedi.
C) Ağır Hediyeler Almıştı.
D) Ağır Şekilde Konuşuyordu.

Cevap: B

34. Aşağıdaki Sözcük Çiftlerinden Hangisi Anlam İlişkisi Yönünden Diğerlerinden Farklıdır?
A) Dar-Geniş
B) Yorgun – Bitkin
C) Derin – Sığ
D) Alçak – Yüksek

Cevap: B

35. “Hani Beni Durakta Bekleyecektin.” Cümlesinde “Hani” Sözcüğünün Cümleye Kattığın Anlam Hangisidir?
A)Alay
B)Şüphe
C) Sitem
D) Şaşkınlık

Cevap: C

36. Sen, Ben Uyurken Biri Var Uyumaz.
Nöbette, Talimde Ayakta Kış, Yaz.
Memleket Namusu Ondan Sorulur.
Bu Sevgiyle Ya Vurur Ya Vurulur.
Şiirde Aşağıdakilerden Hangisi Anlatılmaktadır?
A) Millet
B) Vatan
C) Asker
D) Bayrak

Cevap: C

37. İnsanoğlu Doğru Yoldan Şaşmazdı İşte Hile, Sözde Yalan Olmasa Türlü Türlü Felâkete Düşmezdi İşte Hile Sözde Yalan Olmasa. Yukarıdaki Dörtlükte Öğütlenen Nedir?
A) Dürüstlük
B) Çalışmak
C) Tedbirli Olmak
D) Kardeşlik

Cevap: A

38. Aşağıdaki Sözlerden Hangisi “Doğrusunu Söylemek Gerekirse” Anlamında Kullanılır?
A) Allah Bilir
B) Allah Var
C) Allah Vermesin
D) Allah’a Emanet

Cevap: B

39. “Felâket Kimlerin Başına Gelirse Onları Üzer, Sürekli Acı İçinde Bırakır; Başkalarının Üzülmesi, Acıması Gelir Geçer.” Anlamına Gelen Atasözü Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz.
B) Ateş, Düştüğü Yeri Yakar.
C) Ateşle Barut Bir Yerde Bulunmaz.
D) Ateş Demekle Ağız Yanmaz.

Cevap: B

40. Aşağıdaki Cümlelerin Hangisinde “Endişe” Söz Konusudur?
A) Üzülmeyin, Sizi Kısa Sürede Tedavi Ederiz.
B) Yazık, Eski Patronumuz İflâs Etmiş!
C) Ya Onlar Sözlerinde Durmazlarsa!
D) Hey, Şu Balıklara Bakın!

Cevap: C

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ