Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Halk Eğitim Kurslarında Geçme Notu Günlük Ders Saatleri

Halk Eğitim Kurslarında Geçme Notu Günlük Ders Saatleri

Halk Eğitim Kurslarında Geçme Notu Günlük Ders Saatleri

Halk Eğitim Kurslarında Geçme Notu Kaçtır, Halk Eğitim Merkezleri Kurslarında Başarının Değerlendirilmesi, Ders Saati Süresi, Günlük Toplam Ders Saati, Mazeret Sınavları, Okuma Yazma Seviye Tespit Sınavları.

Kurumlarda Teorik Derslerde Bir Ders Saati Süresi 40 Dakikadır. Ancak Dersler Arasındaki Dinlenme Süresi 10 Dakikadan, Öğle Arası Dinlenme Süresi İse 45 Dakikadan Az Olamaz.

Dersler İle Atölye Ve Laboratuvar Uygulamaları, Gerektiğinde Zümre Öğretmenler Kurulunun Önerisi Ve Kurum Müdürünün Onayı İle Blok Olarak Da Yapılabilir. Ancak Her Blok Ders, İki Ders Saati Süresiyle Sınırlıdır.

Halk Eğitim Merkezleri Kursların Açılması Yazısını Okumak İçin Tıklayın.

Milli Eğitim Müdürlüğünün Onayı İle Çalışma Süresi Günde 8 Saati Aşmamak Üzere Saat 22.00’ye Kadar Belirlenebilir.

Halk Eğitim Kurslarında Geçme Notu kaçtır
Halk Eğitim Merkezlerinde Kurslarda Başarılı Olmak İçin En Az Yüz Üzerinden 50 Almak Gereklidir.

(1) Kurslarda Başarı, Programın Özelliğine Göre Ders Öğretmeni Tarafından Değerlendirilir.

(2) Değerlendirme; Yazılı, Uygulamalı Sınavlar Veya Varsa Ödev Ya Da Projelere Göre Yapılır. Birden Fazla Sınav Şekli İle Sınavı Yapılan Kursun Puanı, Bu Sınavların Aritmetik Ortalaması İle Belirlenir. Bu Puan, Kursun Başarı Puanı Olarak Değerlendirilir.

(3) Modüler Eğitim Uygulanan Programlarda Her Modülün Sonunda Başarı Değerlendirmesi Yapılır. Puanlar Elektronik Ortamda Sisteme Girilir.

(4) Programların Özelliğine Göre Sınavlar Ve Başarı Değerlendirmesi Bilişim Teknolojisi Kullanılarak Da Yapılabilir.

(5) Kursiyerlerin Sağlık Durumları Veya Bedensel Engelleri Nedeniyle Bazı Derslerdeki Sınavlar, Durumlarına Uygun Sınav Yöntemiyle Yapılır.

(6) Okur Yazarlık Belgesi Alanlar Okur Yazar, Yetişkinler Iı. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi Alanlar İse İlkokulu Tamamlamış Sayılır.

(7) Kursiyerlerin Başarıları 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir. Puanlara Göre Başarı Derecesi;

Puan Derece
0 İle 49,99 Geçmez
50 İle 59,99 Geçer
60 İle 69,99 Orta
70 İle 84,99 İyi
85 İle 100 Pekiyi

(8) Sınav Dokümanları En Az Bir Yıl Saklanır. Kurs Süresince Uygulanan Programın Özelliğine Göre, Kurs Veya Modül Sonunda Yapılan Değerlendirmede Kursiyerlerin Başarısını Gösteren Puan Çizelgesi E-Yaygın Sisteminden Alınır. Bu Çizelge, Kurs Sonunda Kurum Müdürlüğüne Teslim Edilir.
(9) Kurs Dışı Eğitsel Faaliyetlerde Başarı Değerlendirmesi Yapılmaz.
(10) Bitirme Sınavı Yapılan Kurslarda, Kursa Düzenli Olarak Devam Edip Sınavda Başarısız Olanlar İle Geçerli Mazeretinden Dolayı Sınava Katılamayanlara, Aynı Kursa Tekrar Devam Etmeksizin İki Yıllık Süre İçinde Üç Defa Sınava Girme Hakkı Tanınır. Kursiyerler, Başarısız Olduğu Veya Sınavına Katılamadığı Programın Kurumda Açılamaması Hâlinde Diğer Kurumlarda Açılmış Olan Aynı Tür Programın Sınavına Katılabilir. Başarması Hâlinde Kursiyerin Sınava Girdiği Kurumca Belge Düzenlenir.
(11) Kursiyerler Daha Önce Başarısız Oldukları Kursa Tekrar Katılmaları Veya Diğer Kurslara Devam Etmek İstemeleri Hâlinde Başarılı Oldukları Modüllerden Muaf Tutulur.
(12) Kursiyerler, 4 Üncü Seviye Programlardaki Mesleki Uygulamalara, Programa Uygunluğu Kurumca Onaylanan İşletmelerde Veya Eğitim Kurumlarında Devam Eder. Mesleki Uygulamalar İle Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamayan Kursiyerler 4 Üncü Seviye Kurs Bitirme Belgesi Alamaz.
(13) Kursiyerlerin Mesleki Uygulama Faaliyetleri Kurum Yöneticileri Tarafından İzlenir.

Okuma Yazma Yeterliklerinin Ölçme Ve Değerlendirilmesi

1) Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı İle Okur Yazarlık Belgesi Ve Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavı İle Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi Alacak Kişilerin Yeterliliklerinin Doğrudan Ölçülerek Belgelendirilmesinde Sınavlarla İlgili Genel Hükümler Uygulanmaz.
(2) Kişilerin Başvurusu İle Kurum Müdürünün Başkanlığında Biri Sınıf Öğretmeni Olmak Üzere Üç Kişiden Oluşan Komisyonca Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Eğitim Programına (I. Ve II. Kademe) Uygun Olarak Bilgi Ve Becerilerini Ölçmek Amacıyla Yazılı/Sözlü/Uygulamalı Sınav Yapılır. Sınava Alınacak Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Yetersizlik Türüne Göre Uzman Bir Komisyon Üyesi Belirlenir. Bireylerin Yetersizlik Türlerine Göre Sınavlarda Gerekli Tedbirler Alınır. Sınavda Başarılı Sayılabilmek İçin Her Dersten En Az Geçer Puan Alınması Gerekmektedir.
(3) Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda Veya Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavında Başarılı Olanlara “Okur Yazarlık Belgesi” Verilir.
(4) Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda Veya Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavında Başarılı Olanlara “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” Verilir.
(5) Okuma Yazma Yeterliliklerinin Doğrudan Ölçülmesinde Aday Sayısı Ve Zaman Kısıtlaması Şartları Aranmaz. Sınav Komisyonlarında Görevli Yöneticiler Dışındaki Öğretmenlere İlgili Mevzuatta Belirtilen Sınav Ücreti Ödenir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Selim dedi ki:

    Ders çalışımek istiyorum

BİR YORUM YAZ