Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Dekoratif El Sanatları Keçecilik Kalfalık Dersi Soruları

Dekoratif El Sanatları Keçecilik Kalfalık Dersi Soruları

Dekoratif El Sanatları Keçecilik Kalfalık Dersi Soruları

El Sanatları Teknolojisi Dekoratif El Sanatları Keçecilik Kalfalık Dersi Örnek Sınav Soruları Ve Cevapları. El Sanatları Teknolojisi Alanı Dekoratif El Sanatları Dalı Kalfalık Keçecilik Dersi Örnek Soru Ve Cevapları.

Aşağıdaki Soruları Doğru Ve Yanlış Olarak İşaretleyin

Not: Soruların Cevapları Parantez İçinde Belirtilmiştir. D (Doğru), Y (Yanlış)

1. ( Y ) Kırkımdan önce veya kırkımdan sonra yıkanan yün elyafı keçe üreticisine temiz olarak getirilmez.

2. ( D ) Keçeciler siyah beyaz kirli renkli yünleri ayrı ayrı yerlerde kullanırlar.

3. ( Y ) Yün kalitesi koyunun yetişmesiyle birlikte yaşam Şartlarına göre de değişmez.

4. ( D ) Renklerine ve kalitesine göre ayırma işlemi tamamlanmış yün lifleri terazi veya kantarda tartılarak
ağırlığı belirlenir.

5. ( Y ) Keçe yapımında kullanılacak yün miktarı yapılmak istenen keçenin kalınlığına ve ürüne göre değişmez.

6. ( D ) At keçesi çıplak „at‟ ın üzerine atılarak eyer vazifesi görür.

7. ( D ) Sargı-bebe keçesi, Göçerlerde ve Yörüklerde bebeğin kundaklandığı üzeri desenli kare formlu bir
keçedir.

8. ( Y ) Somun nakış iki göbek motifi arasına yerleştirilen etrafı kırmalı, içi düz motifli kare Şeklindedir.

9. ( D ) Atmak, yünün yay ve tokmak vasıtasıyla hallaç tarafından kabartılmasıdır.

10. ( Y ) Pişirme, keçenin hamamda kaynatılma işlemidir

11. ( Y ) Koyunlardan kırkılarak yapağı haline gelen yünler temizdir.

12. ( Y ) Elyaf haline getirilirken yapılan yün dövme işlemi dışarıda açık havada yapılmaz.

13. ( D ) Kabartma işleminin amacı, yün seyrelterek elyafın bireysel duruma gelmesini sağlamaktır.

14. ( Y ) Normal bir kabartma işleminde döküntü %7-8 civarındadır.

15. (D ) Tokmak, hallaç makinelerinden önce yünün atılması işleminde kullanılan temel araçlardan birisidir.

16. ( D ) Tokmak, yaya vurulmak suretiyle yünün kabartılması (atılması) sağlanır.

17. ( D ) Yün atımının yazın açık havada yapılması uygundur.

18. ( Y ) En iyi keçe yazın kırkılan yünlerden yapılır.

19. (D ) Keçe yapımında Tavşan, devetüyü, tiftik ve keçi kılları da kullanılır.

20. ( D ) Yün lifleri terazi veya kantarda tartılarak ağırlığı belirlenir.
21. ( D ) Terazi bir cismin üzerindeki yer çekimi etkisinden yararlanarak o cismin kütlesinin belirlenmesinde
kullanılan bir ölçüm cihazıdır.
22. ( Y ) Deve keçesi, develerde havuttun altına konulan desenli keçedir.
23. ( D ) Yük keçesi, Göçerlerde yolculuk sırasında eşyaların yağmurdan ve pislikten korunması, yerleşik
durumda eşyaların üzerine örtülerek dağınıklığı saklamak amacıyla kullanılır.
24. ( Y ) Aba, siyah ve beyaz keçeden yapılan önü kapalı hırkadır.
25. ( D ) Yay, kirişin gerildiği ağaçtır.
26. ( Y ) Kabartma işleminin amacı, yün sıklaştırılarak elyafın bireysel duruma gelmesini sağlamaktır.
27. ( D ) Yay, dut ağacı dalının yaş iken U biçimine yakın duruma getirilmesi ve iki ucu arasına hayvan
bağırsağından yapılan ve kiriş adı verilen bir ipliğin gerilmesi ile elde edilir.
28. ( D ) Hallaç işlemleri geçmişte insan gücünün daha çok kullanıldığı makinelerde yapılırken, günümüzde
elektronik sistemli makineler kullanılmaktadır.
29. ( D ) Hallaç makinesinden geçirilerek serbest hale getirilmiş olan lifler, keçe yapımında kullanılmak üzere
yığın halinde atölyenin bir kenarına alınır.
30. ( D ) Mordanlar boyarmaddelerin bağlanmasını sağlamak veya boyama etkisini güçlendirmek için aracı
olarak kullanılan maddelerdir.
31. ( Y ) Eski çağlarda Mısır, Hindistan ve Sümer uygarlıklarında mordan olarak en çok tanin adı verilen
alüminyum oksit ve demir oksit kullanılıyordu.
32. ( D ) Mordanlama işlemi ön mordanlama, son mordanlama ya da birlikte mordanlama şeklinde yapılır.
33. ( D ) Mordanlar genellikle metal tuzları olup karışımın pH’ını düzenleyerek kullanılan renk maddelerinin
boyanacak malzemeye yapışmasını ve uzun süre ayrılmamasını sağlar.
34. ( D ) Öncelikle boyama işleminde kullanılan kazanlar boyanın rengini ve yapısını etkileyebilir.
35. ( D ) İnorganik bileşikler ise sıklıkla karbon taşımayan moleküllerdir.
36. ( D ) Yünün ağırlığına göre % 100 oranında alınan bitki boyanacak yünün ağırlığına göre 1/50 oranında su
içerisinde 1 saat kaynatılarak bitki atıkları süzülür.
37. ( Y ) Tepme keçecilik sanatında uygulanan diğer bir renklendirme yöntemi ise tüketim aşamasından sonra
gerçekleştirilmektedir.
38. ( D ) Tepme keçelerin temel hammaddesi deri ürünü hayvansal lif grubunda yer alan yün lifidir.
39. ( D ) Keçeleşmeye etkili olan özelliğe “Yönlendirilmiş Sürtünme Etkisi” denilmektedir.
40. ( Y ) Keçeleşme; bitkisel liflerin örtü hücrelerinin birbirine çözümleyecek şekilde kenetlenmesiyle
meydana gelir.
41. (D ) Çivit otunun boyama için indican denilen maddeyi içeren yaprakları kullanılır.
42. ( Y ) Kimyasal açıdan ada çayında mevcut olan luteolin boyar maddesi yünlerin kırmızı renge boyanmasını
sağlar.
43. ( D ) Bitkiler yağmurlu havalarda toplanmamalıdır.
44. ( D ) Doğal boyamacılık, doğada bulunan çeşitli bitki ve böceklerin içerdiği boyar maddelerden
yararlanılarak yapılan boyamacılık işlemidir.
45. ( D ) Kahverengi eldesi için en önemli boyarmadde kaynağı, taze (yeşil) veya kurutulmuş hâldeki ceviz
kabuğudur.
46. ( Y ) Kök boya içerisinde bu bitkiye boya niteliğini kazandıran 20 değişik boyarmadde vardır.
47. (Y ) Saz hasırlar naylon hasırlara göre daha kullanışlıdır.
48. ( Y ) Eski keçelerde desen olarak sadece bitkisel bezemeler kullanılmıştır.
49. (D ) Desenli keçe yaparken bitkisel ve kimyasal boyalarla boyanmış renkli keçeler kullanılır.
50. ( Y ) Bitkisel boyalarla yapılmış keçelerin renkleri daha canlıdır.
51. (D ) Değişik Şekillerde kesilmiş renkli keçeler hasır üzerine yerleştirilerek desen oluşturulur.
52. (Y ) Desen üzerine su serpilmez.
53. ( D ) Isı, nem, hareket ve basınç keçeleşmeyi sağlayan faktörlerdir.
54. (Y ) Keçeyi bezle sardıktan sonra hasırla sarmaya gerek yoktur.
55. (Y ) Makineyle tepme yapmak daha yorucudur ve uzun zaman alır.
56. (D ) Çatkı yapma, keçenin kenarlarını düzeltme işlemidir.
57. (Y ) Çatkı yaptıktan sonra tepme yapılmaz.
58. (Y ) Sıcak bölgelerde pişirme işlemi yapmaya gerek yoktur.
59. (D ) Pişirme hamamda ya da atölyede buhar kazanı ile yapılır.
60. (D ) Pişirme işleminde keçeye sabunlu sıcak su serpilir.
61. (Y ) Preseleme, keçeye desen oluştururken yapılır.
62. (D ) Preselemede sulandırılmış tutkal kullanılır.
63. (Y ) Keçe yıkanırken renklerinin solmaması için deterjan kullanılmaz.
64. (Y ) Perdahlamadan sonra keçeye tepme işlemi uygulanır.
65. (D ) Perdahlama işleminde tokaç kullanılır.
66. (D ) Güneşte kurutulan keçe ürünler daha parlak olur.
67. (D ) Keçe, ilkçağlardan beri özellikle göçebe halkların benimseyerek kullandığı bir malzemedir. Keçeciliğin
kesin olarak nerede başladığı bilinmemekle birlikte merkezinin Asya olduğu kabul edilmektedir.
68. (D ) Dünyanın en eski keçe eşya kalıntıları Hunlulara ait Pazırık kurganlarında bulunmuştur.
69. (D ) Dekoratif örtüler şu şekilde sıralanabilir: kırlentler, koltuk şalları, sehpa örtüleri, bardak altlıkları,
kilimler
70. (Y ) Keçeden yapılanbardakaltlıklarıı hayvansal figürlerinden faydalanılarak yapılmaktadır.
71. (Y ) Eski tarihlerde insanlar nazardan ve kötülüklerden korunmak için evlerde ve işyerlerinden kapı süsleri
bulundururlardı.
72. (Y ) Keçenin dokumasının kalın olması, verilen şeklin çabuk bozulmasına neden olur.
73. (D ) Keçe dekoratif süslemeler, kendi aralarında gruplara ayrılır: nazarlıklar, kapı süsleri, çiçekler, panolar,
iğnedenlikler, dekoratif süsleme, avizeler
74. (D ) Dekoratif süslerin yapımında geometrik Şekillerden, hayvan figürlerinden, bitkisel motiflerden
faydalanılmaktadır.
75. (D ) Dekoratif örtülerin sadece keçeden yapılanları olduğu gibi keçeyle birlikte farklı malzemeler
kullanılarak yapılanlarda bulunmaktadır. Keçe üzerine boncuk işlenerek, çeşitli metaller ve düğmeler
dikilerek, nakış işlenerek yapılan örtülerin yanında, keçeden çeşitli süsler, çiçekler, hayvan figürleri,
geometrik Şekiller ile süslenen çeşitleri de bulunmaktadır.
76. (D ) Keçenin kalın bir dokumasının olması, yapılan çantanın şeklinin bozulmasını engeller.
77. (D ) İçine çeşitli malzemeler koymaya yarayan, değişik büyüklük ve şekildeki, deri, suni deri, kumaş gibi
çok farklı malzemelerden üretilebilen, büyüklük ve gereksinim alanına göre farklı isimler alabilen, hemen
her yerde yanımızda taşıdığımız, ağzı açılır kapanır aksesuara çanta denir.
78. (D ) Telefon kılıflarının kullanılan malzemeye göre birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları keçeden
yapılanlar, deriden olanlar ve kumaştan yapılanlardır.
79. (Y ) Keçe, esneyen bir dokuma türü olmadığı için kolay şekil alır.
80. (Y ) Keçe çantalar, keçelerin günümüzde çok renk seçeneğinin olmaması ve kolay bulunamaması
nedeniyle rağbet gören çanta çeşitlerinden değildir.
81. (D ) Keçe giyim aksesuarları kendi aralarında gruplara ayrılır: Bunlar çantalar, kolyeler, anahtarlıklar,
şapkalar, yelekler, broşlar, cüzdanlar, şallar ve kaşkoller, terlikler ve bebek patikleri, yüzükler ve saç
bantlarıdır.
82. (D ) Broşlar, yapımında kullanılan malzemelere göre çeşitlere ayrılmaktadır: Bunlar boncuktan,
kumaştan, keçeden, fermuardan çeşitli tellerden vb. malzemelerden yapılanlardır.
83. (Y ) Şalların ve kaşkollerin fazla çeşidi bulunmamaktadır ve aynı malzemelerden yapılmaktadır.
84. (Y ) Keçeden yapılan yelekler sadece aksesuar amaçlıdır.
85. (D ) Giyimi tamamlayan aksesuarlardan biri olan şapkalar; mevsimlere ve ihtiyaçlara göre çeşitlere
ayrılmaktadır.

Aşağıdaki Sorularda Boşlukları Doldurunuz

1. Lifin incelik, uzunluk, dayanıklılık gibi fiziksel niteliklerden biri olan… Keçeleşme …; merinos, kaba karışık
yapağı, tiftik, deve yünü vb. deri ürünü hayvansal yani keratin yapılı liflerde görülür.
2. Kök ve uçları …… Değişik …. yönde bulunan lifler keçeleşir.
3. Tepme keçecilikte, alkali ortamda çalışılır ve alkali ortam …… Sabunla …. sağlanır.
4. Kimyasal açıdan … Kök boya.. köklerinde, birden fazla boyar madde vardır.
5. Bitkileri toplama işlemi …… İlkbahar … ve sonbahar mevsiminde yapılır.
6. Kurutma alanlarının …… Havadar …. olması arzulanır.
7. Yapay (suni) kurutma ortamlarında sıcaklık …60 … ° C’nin üzerine çıkmamalıdır.
8. …… Uzun …. saplı bitkiler adaçayı gibi (salvia spp.) bağ yapılarak kurutulur.
9. Boyanacak yünün ağırlığı kadar kök boya ……1/50 …. oranında su ile karıştırılır.
10. Boyanın hazır olması için …1… saat kaynatma yeterli olmaktadır.
11. Mordan seçilirken … Renkler …. üzerindeki etkileri iyice araştırılmalıdır.
12. Al özelliğinde bulunan bileşimler ısı ile çözülerek özellikle …… Kırmızı ……. renge daha canlı ve parlak bir
görünüm kazandırır.
13. İnsan yapısı ya da sentetik boyalar bazı bileşenleri …… Doğal ……kaynaklar içerse de sonuçta bir laboratuvar
ürünüdür.
14. Mordan olarak … Şap.. , … sirke.. veya tuzdan yararlanılmaktadır.
15. Doğal boya olarak bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçekleriyle …… Böcekler …… kurutularak veya taze
durumda kullanılır.
16. İnorganik bileşikleri sentezlemek yerine dışarıdan …… Besinlerle …. almayı yeğliyoruz.
17. Keçeleşme için uygun olan normal nem, kuru ağırlığa göre aşağı yukarı %…30…. , …40…..dır.
18. Safranlar çok yıllık …… Soğanlı ….. bitkilerdir.
19. … Tanin … üzümün kabuğunda bulunan, şarabın yıllanmasını sağlayan kimyasaldır.
20. …… Abraj … boyar maddenin materyal üzerinde farklı yoğunluklarda birikmesidir.
21. …Keçe…. koyun, tavşan, deve, lama gibi hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin kıllarının su, sabun ve ısı
yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda liflerinin birbiri arasına girmesi ile elde edilen atkısız, çözgüsüz
sıkıştırılmış tekstil örneğidir.
22. ……Keçeleşme…. deri ürünü hayvansal liflerin örtü hücrelerinin birbirine çözümleyecek şekilde
kenetlenmesiyle meydana gelir.
23. Keçenin ……Kalın….. bir dokuma olması yapılan çantanın şeklinin bozulmasını engeller.
24. Telefon kılıflarının kullanılan malzemeye göre birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları, ……Keçe.., ……Deri…,
……Kumaş….. yapılanlardır.
25. Kolyelerin keçe üzerine ……Boncuk… işlenerek, çeşitli ……Metaller…. ya da…Düğme… dikilerek, ……Nakış……
işlenerek yapılan çeşitleri bulunmaktadır.
26. Giyimi tamamlayan aksesuarlardan biri olan şallar ve kaşkoller, ……Mevsimlere…. ve ……İhtiyaçlara…… göre
çeşitlere ayrılmaktadır.
27. Broşlar yapıldıkları ………Malzemelere………. göre çeşitlere ayrılmaktadır.
28. Keçe ……Kalın…… ve ……Esnek…….. bir dokuma türü olduğu için kolay şekil alır
29. …Kalıp….. adı verilen desenli ve desensiz keçe yüzeylerin elde edilmesinde kullanılan, değişik boyutları
bulunan örtülerdir.
30. Keçe yapımında hasırın altına ……Kalıpleş….. serilir 3. kepenek yapımı için yaklaşık ……1,5 mm X 3 mm……
ebatlarında hasır kullanılır.
31. ………Nemi ve Isıyı………. iki yönlü aktarması sebebiyle keçecilikte tercih edilmektedir.
32. Günümüzde daha dayanıklı olması nedeniyle ……Plastik Hasır…..örtüler doğal olanların yerine tercih
edilmektedir.
33. Hasırla sarma işlemi yapılırken bazı yörelerde rulo içerisine bir ……Sırık… konulmaktadır.
34. Bez veya telisin kullanım amacı hasırın tepme, pişirme işlemi ve hasırla bağlama sırasında ………Zarar
Görmesini…………… engellemektir.
35. …………Telisi (Bezin)……….. hasırla aynı yönde sarılmasına dikkat edilmelidir.
36. ………Halat…….. tepme işlemlerinde rulo hâline getirilmiş olan hasırın ve kalıpleşin açılmasını engellemek için
sarılan bir çeşit kalın ipliktir.
37. Su serpme işlemi ……Süpürge….. yardımıyla yapılarak her tarafa eşit şekilde nemlendirme sağlanmış olur.
38. Tepme işlemi ………Ayakla yuvarlanarak……. veya keçe tepme makinelerinde dövülerek
gerçekleştirilmektedir.
39. Birinci tepme işlemi makinede yaklaşık ………40 – 45……dakika kadar sürmektedir.
40. Tepmenin …Makine Kullanmadan….yapılması hâlinde bu süre yaklaşık 30 dakikadır.
41. Bu ikinci tepme işleminden sonra yünler iyice sıkışmış ancak tam olarak birbirlerine kaynaşmamıştır. Bu
haldeki keçe ‘……Ham Keçe…….’dir.
42. İlk tepmeden sonra rulo açılıp kenarları elle düzeltilmekte yani ………Çatkı……… yapılmaktadır.
43. Elde edilecek ürünün daha iyi keçeleşmesinin sağlanabilmesi için ……Pişirme……..işleminden geçirilmesi
gerekmektedir.
44. Pişirme, …………Atölye Ortamında……………. veya ……Hamamda…….. yapılabilmektedir.
45. Keçeleştirmenin oluşabilmesi için normal ısı ……50 – 60…………°C’dir.
46. ………Atölyelerdeki……….. keçeleştirmede ise yaklaşık 80°C’lik suyun kullanılmasıyla sağlamaya
çalışılmaktadır.
47. …Ter.. , ……Su.. , …Buhar…… ve ……Basıncın……….etkisiyle yünler birbirine iyice kenetlenir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ