Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Aşçılık Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Kalfalık Soruları

Aşçılık Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Kalfalık Soruları

Aşçılık Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Kalfalık Soruları

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık Dalı Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Kalfalık Sınav Soruları Ve Cevapları. Mesleki Eğitim Merkezleri Aşçılık Dalı Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Kalfalık Belgesi Sınavında Çıkmış Soru Ve Cevaplar.
Sınavda 20 Soru Sorulmuş Olup, Sınav Süresi 40 Dakikadır. Sorular Beş Puan Değerindedir.

Aşçılık Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Kalfalık Soruları

1. Besiyerlerin Yapısında Aşağıdakilerden Hangisinin Bulunması Gerekmez?
A) Peptonlar B) Vitaminler C) Karbonhidratlar D) Yağlar

2. Salmonella Bakterilerinin Aranmasında Hangi Besiyeri Kullanılır?
A) Nutrient Agar B) Brillant Green Bile Agar
C) Violet Red Bile Agar D) Mac Conkey’s Agar

3. Sterikonun Açılımı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Sterilizasyona Hazırlanmış Besiyerleridir.
B) Sterilizasyonda Kullanılan Araçlardan Biridir.
C) Sterilize Edilmiş Malzemelerdir.
D) Sterilizasyon Kontrolünde Kullanılan Biyolojik İndikatördür.

4. Aşağıdakilerden Hangisi Kritik Kontrol Noktalarında Mikrobiyolojik Kontrol Şekillerinden Değildir?
A) Kontrolü İstenen Yere Pamuk Vb. Maddeleri Sürterek Kontrolünü Yapmak
B) Kontrolü İstenen Yerden Parça Alarak Kontrolünü Yapmak
C) Kontrolü İstenen Yerde Gözlem Yaparak Kontrolünü Yapmak
D) Kontrolü İstenen Yeri Direkt Olarak Selektif Besiyeri İle Temas Ettirerek Kontrolünü Yapmak

5. Aşağıdakilerden Hangisi Hava Ekimi Yapma Aşamalarından Değildir?
A) Besiyerlerinin Hazırlanması
B) Petri Kutularının Programda Belirlenen Yerlerde 15-30 Dakika Bekletilmesi
C) Raporun Arşive Kaldırılması
D) Etüvde İnkübe Edilmesi

6. Kültürel Sayım Yöntemlerinin Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Su Ve Topraktaki Bakteri Sayısını Tespit Etmek.
B) Havadaki Bakteri Sayısını Tespit Etmek.
C) Her Türlü Gıda Maddesindeki Bakteri Sayısını Tespit Etmek.
D) Hepsi.

7. Çift Tabakalı Dökme Plak Yöntemi Aşağıdakilerden Hangisi İçin Kullanılır?
A) Ortamda Sporlu Bakteriler Bulunmasından Şüphelenildiğinde
B) Aerob Mikroorganizmalar İçin
C) Küfler İçin
D) Mayalar İçin

8. Maya Sayımında Seyreltme Hangisiyle Yapılır?
A) % 7‟Lik Asetik Asit B) %5‟Lik Asetik Asit C) %10‟Luk Asetik Asit D) %1‟Lik Asetik Asit

9. Mikroorganizmaların Transferinde Kullanılan, Ucunda Nikel-Krom Veya Platinden Yapılmış, Yuvarlatılmış Tel Bulunan Araca Ne Ad Verilir?
A) Öze B) Eküvyon C) Drigalski Ispatulu D) Pipet

10. Aşağıdakilerden Hangisi İnkübasyon Sırasında Dikkat Edilecek Noktalardan Değildir?
A) 37ºC’yi Geçen İnkübasyonlarda Petri Kutuları Ters Çevrilerek İnkübatöre Konmalıdır.
B) İnkübatörün Kapağı Gereksiz Yere Açılmamalıdır.
C) İnkübatör Duvarlarıyla Besiyerlerinin Arasındaki Boşluk 2,5 Cm Civarında Olmalıdır.
D) En Fazla 10 Tane Cam Petri Kutusu Üst Üste Konulabilir.

11. Aşağıdakilerden Hangisi Kültürleri Muhafazada Kullanılan Bir Yöntem Değildir?
A) Soğukta Saklama B) Dondurarak Saklama C) Liyofilize Etmek D) Etüvde Saklama

12. Laboratuvar Araçlarının Yıkanması İle İlgili Olarak Yanlış Olan İfade Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Mümkünse Yıkama İşleminin Tüm Aşamalarında Saf Su Veya Demineralize Su Kullanılmalıdır.
B) Yıkamada Kullanılan Saf Su Veya Demineralize Su Deterjanın Etkinliğini Azaltır.
C) Deterjan Kalıntısı Analizlerde Mikroorganizma Üremesini Engelleyebilir.
D) Sudaki Mineral Kalıntıları Analiz Sonucu Olumsuz Etkileyebilir.

13. Yer Temizliği İle İlgili Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?
A) Temizlik, Kirliden Temize Doğru Yapılır.
B) Temizlik Maddeleri Ve Dezenfektanlar Birbiri İle Karıştırılmaz.
C) Kuru Süpürme, Yapılmaz.
D) Laboratuvar Zeminindeki Kaba Kirler Çekçek İle Temizlenir

14. Aşağıdakilerden Hangisi Laboratuvar Çalışma Kurallarından Değildir?
A) Laboratuvar Kapı Ve Pencereler Kapalı Tutulmalı
B) Laboratuvar Araç-Gereci Önlük Cebinde Taşınmalı
C) Laboratuvarda Yemek Yenmemeli
D) Laboratuvarda Yüksek Sesle Konuşulmamalı

15. Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarında En Çok Kullanılan Araç Gereçler Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Plastik Malzemeler B) Cam Malzemeler C) Metal Malzemeler D) Kimyasal Malzemeler

16. Aşağıdakilerden Hangisi Tampon Olarak Kullanılan Maddelerden Değildir?
A) Damıtık Su B) Sitratlar C) Karbonatlar D) Fosfatlar

17. Aseptik Çalışmada Dikkat Edilecek Noktalar Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Kullanılacak Besiyerleri, Bütün Ekipman Kullanımdan Önce Ve Sonra Sterilize Edilmelidir.
B) Mikroorganizma Ve İncelenecek Örnek Bir Ortamdan Diğerine Aktarılırken Sterilizasyona Dikkat Edilmelidir.
C) Çalışmalar Her Zaman Alev Altında Yapılmalıdır.
D) Hepsi

18. Kirli Lamlar Deterjanlı Su İçinde Ne Kadar Bekletilmelidir?
A) 12 saat Ve Üzeri B) 8 Saat Ve Üzeri C) 24 Saat Ve Üzeri D) 18 Saat Ve Üzeri

19. Mikroskopta Görüntünün Net Olabilmesi En Çok Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
A) Objenin Büyüklüğüne B) Mikroskobun Büyütme Gücüne
C) Objenin Cinsine D) Işık Obje Arasındaki Mesafeye

20. Analiz Yapılıncaya Kadar Dondurulmuş Gıdalar Nasıl Muhafaza Edilmelidir?
A) Çözündürüldükten Sonra Buzdolabında B) Soğukta 0 – 4 0C’de
C) Derin Dondurucuda, -20 0C’de D) Oda Sıcaklığında

Cevapları
1.D
2.B
3.D
4.D
5.C
6.D
7.A
8.C
9.A
10.D
11.D
12.B
13.A
14.B
15.B
16.D
17.D
18.C
19.B
20.C

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ