Halk Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Halk Eğitim Merkezi Kursları Hem İletişim Bilgileri

Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Megep Modülleri

Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Megep Modülleri

Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Megep Modülleri

Halk Eğitim Merkezleri Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Megep Modülleri Görüntüle / İndir. Halk Eğitim Hem Bilişim Teknolojisi Alanı Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Dersi Megep Modülleri.

Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Megep Modülleri

Modül Adı Ağ Güvenliği
Süresi: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Ağ Sistemi Güvenliğini Oluşturmak Ve Güvenlik Tedbirlerini Almak İçin Gerekli Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı
Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Ağın Sorunsuz Ve Güvenli Çalışması İçin Güvenlik Önlemlerini Alarak Güvenlik Araçlarını Kullanabilecek, Sorunsuz Ve Güvenli Çalışan Kablosuz Ağ Yapılandırabileceksiniz.

Amaçlar
1. Güvenlik Önlemlerini Alabileceksiniz.
2. Güvenlik Araçlarını Kullanabileceksiniz.
3. Kablosuz Ortam Güvenliğini Sağlayabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Ağ Hizmetleri
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Ağ Referans Modelleri, Taşıma Ve Uygulama Katmanındaki Protokolleri Kullanma Becerilerinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Taşıma Katmanındaki Tehlikeleri Sezebilecek, Uygulama Katmanı Hizmetlerini Amacına Uygun Kullanacak, En Uygun Ağ Protokolünü Seçebileceksiniz.

Amaçlar
1. Taşıma Katmanı Protokollerini Kullanabileceksiniz.
2. Uygulama Katmanı Uygulamalarını Kullanabileceksiniz.
3. Ağ Referans Modellerindeki Katmanlar Arasındaki İlişkiyi Açıklayabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Ağ Simülasyonu
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül Ağ Simülasyon Yazılımının Eğitimini Kapsar. Modül İçinde Programı Kullanarak Yerel Ve Geniş Alan Ağlarının Nasıl Tasarlanacağı Ve Bu Ağlarda Testlerin Nasıl Yapılacağını Açıklayan Bilgiler Bulunmaktadır.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Ağ Simülasyon Programını Sorunsuz Çalışacak Şekilde Kurarak, Ağ Sistemlerinin Simülasyonu Yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Simülasyon Programını Kullanabileceksiniz.
2. Lan Simülasyonu Yapabileceksiniz.
3. WAN Simülasyonu Yapabileceksiniz.
4. Kablosuz Ağ Simülasyonu Yapabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Ağ Yapıları
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül, Ağ Sistemlerinin Tasarımı, Simülasyonunu Ve Yönlendiricileri Yöneterek Yönlendirme İşlemlerini Yapabilmesi İle İlgili Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Ağ Çeşidini Ve Uygun Cihazları Seçerek Ağ Yapısını Oluşturabileceksiniz.

Amaçlar
1. Ağ Sisteminin Tasarımını Yapabileceksiniz.
2. Lan Cihazlarını Kullanabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Alt Ağlar
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül; Ağı İsteğe Göre Uygun Olarak Alt Ağlara Ayırarak Ağın Çalışırlığını Komutlarla Kontrol Edebilmek İçin Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Öğrenci, Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Bir İP Adresini Alt Ağlara Bölebilecek Hesaplamaları Ve Ayarları Yaparak Ağın Durumunu Kontrol Edebilecektir.

Amaçlar
1. Alt Ağ Maskesi Hesaplayabileceksiniz.
2. Komutlarla Alt Ağları Kontrol Edebileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Ethernet
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Kurulacak Bir Ağ İçin Uygun Ethernet Standardı Belirlemenin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Gerekli Ortam Sağlandığında Ağ İçin Uygun Ethernet Standardını Belirleyebileceksiniz.
Amaçlar
1. Ethernet Teknolojilerini Kavrayarak Çalışma Yapısını Açıklayabileceksiniz.
2. Ethernet Standartları Işığında Ağ İçin Uygun Ethernet Kartını Seçebileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Kablosuz Ağlar
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Kablosuz Ağ Standartlarının Seçimi Ve Kişisel Alan Ağlarının Kullanımının Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Kablosuz Ağı Sorunsuz Çalışacak Şekilde Yapılandırarak Yönetebileceksiniz.

Amaçlar
1. Kablosuz Lan Standardını Seçebileceksiniz.
2. Kişisel Alan Ağlarını Kullanabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı TCP-İP Protokolü
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Bu Modül; Ağa Uygun İP Bilgilerini Sorunsuz Çalışacak Şekilde Sisteme Girmek İçin Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Öğrenci, Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Ağa Uygun Olan TCP/İP Adres Sınıfını Belirleyerek Uygun Adres Girişi Yapabilecektir.

Amaçlar
1. TCP/İP Adresinin Sınıfını Belirleyebileceksiniz.
2. TCP/İP Adres Girişi Yapabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Uzaklık Vektörü Yönlendirme
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Uzaklık Vektörü Yönlendirme Türleri İçin Gerekli Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Gerekli Ortam Sağlandığında RIP Yönlendirmesini Ve IGRP Yönlendirmesini Doğru Olarak Yapılandıracak, Yönlendirme Tablosundaki Bilgileri Doğru Yorumlayabileceksiniz.

Amaçlar
1. RIP Yönlendirmesini Yapılandırabileceksiniz.
2. IGRP Yönlendirmesini Yapılandırabileceksiniz.
3. Yönlendirme Tablosunu Yapılandırabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Yerel Ağ Sistemleri
Süre: 40/24 Saat
Modülün Tanımı: Ağ Elemanlarını Kullanarak Bir Ağ Sistemi Oluşturmak İçin Gerekli Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Ağ Çeşidine Uygun Ağ Topolojisini Belirleyerek RG-58 Ve EIA/TIA Kablo Bağlantı Standartlarına Uygun Bakır Kablolar Hazırlayarak Yerel Ağ (Lan) Sistemlerini Yönetebileceksiniz.

Amaçlar
1. Lan Topolojisini Seçebileceksiniz.
2. Ağ Kablosu Hazırlayabileceksiniz.
3. Fiber (Optik) Ağ Bağlantılarını Yapabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Yönlendirici Dosya Sistemi
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Yönlendirici Ön Yükleme Sırasını Değiştirme Ve Yönlendirici Dosya Sistemini Kullanma Becerilerinin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç

Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Yönlendirici Ön Yükleme Sırasını Yapılandırabilecek Ve Yönlendirici Dosya Sistemini Kullanabileceksiniz.

Amaçlar
1. Ön Yükleme Sırasını Belirleyebileceksiniz
2. Dosya Sistemini Yönetebileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Yönlendiriciler
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Yönlendiricilerin Yapılandırılma İşleminin Kazandırıldığı Bir Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında; Yönlendiriciyi Ağda Uygun Yere Kurarak, Yapılandırmasını Yapabilecek Ve Yönlendirici İşletim Sistemini Tam Olarak Başlatarak, Sorunsuz Çalıştırabilecek Ve Yönlendiricide Uygun Yapılandırmayı Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Yönlendirici Bağlantılarını Yapabileceksiniz.
2. Yönlendirici Yazılımını Başlatabileceksiniz.
3. Yönlendiriciyi Ayarlayabileceksiniz.
4. Yapılandırma Tanımlamalarını Gerçekleştirebileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Yönlendirme Temelleri
Süre: 40/16 Saat
Modülünü Tanımı: Yönlendirilmiş Protokoller Ve Ip Yönlendirme Protokolleri İle İlgili Bilgilerin Bulunduğu Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında, Temel Yönlendirme İşlemlerini Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Yönlendirme İletişim Kuralını Kavrayarak Yönlendirme Tablosunu Aracılığıyla Yönlendiricileri Tespit Edebileceksiniz.
2. Yönlendirme Protokollerini Kavrayarak Yönlendirme Tablosunu İnceleyebileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

Modül Adı Yönlendirme Türleri
Süre: 40/32 Saat
Modülün Tanımı: Yönlendirme Türleri İçin Gerekli Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.

Modülün Amacı

Genel Amaç
Öğrenci, Bu Modül İle Gerekli Ortam Sağlandığında Doğru Çalışan Sabit Veya Dinamik Yönlendirme Yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Sabit Yönlendirme Yapabileceksiniz.
2. Dinamik Yönlendirme Yapabileceksiniz.

Modülü İndir / Görüntüle

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ